miércoles, marzo 21, 2007

Coca-Cola máis barata cá auga, casas máis baratas ca coches
Lendo en vieiros

O difícil acceso á auga potábel en Quenia e a crise da industria en Detroit provocan situacións paradoxais.

Pescadores no Lago Victoria / Foto: Demosh
Nun país como Quenia, que ten o segundo lago meirande do mundo e está a carón do río Nilo, a auga é un ben tan valioso que resulta máis cara ca a Coca-Cola. Este paradoxo denunciouno o alcalde adxunto de Nairobi, Waititu Ndungu, presente na primeira asemblea mundial dos representantes electos e dos cidadáns pola auga, organizada polo Parlamento Europeo. A xuntanza pretende propoñer solucións que melloren o acceso a un ben fundamental do que carecen máis de mil millóns de persoas. Para Ndungu, o principal problema no seu país é que a auga se converteu nun tema político e que non se xestiona ben. De feito, cando o Foro Social Mundial se reuniu en Nairobi, o principal gasto que houbo que asumir foi o da compra de auga envasada, pola recomendación de non beber da billa. Boa parte do líquido do país africano é consumido por empresas privadas de bebidas e de floricultura, mentres o 80% da poboación non pode acceder a el.

En fin flipante como esta o mundo...