sábado, abril 21, 2012

SOS abellas: a Xunta, valedora da patronal química e pasteira, cómplice de envelenar o monte

17 de abril de 2012. Diante da inmediata prohibición por parte da UE de pesticidas con flufenoxuron (1 de agosto de 2012) e das fumigacións aéreas (deber de incorporala na lexislación estatal en decembro de 2011, e de adoptar planos de acción denantes de decembro deste ano) a industria química (BASF) e a patronal pasteira (ASPAPEL) están tentando colocar aceleradamente os "stocks" deste veleno (presentación comercial "Cascade"). Unha estratexia que en Galiza pasa pola fumigación masiva con "Cascade" dos eucaliptais galegos contra o gorgullo do eucalipto. Como xa denunciamos ecoloxistas, abelleiros e sindicatos agrarios, este biocida resulta letal para as abellas e tóxico para o ambiente e as persoas. O que resulta lamentábel é que a Xunta esté actuando como axente comercial do lobby químico e pasteiro, "avalando" as fumigacións masivas nos nosos montes co lixo tóxico que dentro de poucos meses BASF só poderá colocar no terceiro mundo. Asina esta petición para salvar as abellas galegas!

A fumigación con medios aéreos, en breve prohibida pola UE provocan que unha media do 40% dos produtos dispersados non acaden a área obxectivo e que os seus velenos fiquen espallados en quilómetros arredor do punto de fumigación. Deste xeito, o agrotóxico pode chegar a espazos naturais (afectando a especies protexidas), cultivos (derramando a produción ecolóxica) e zonas habitadas, incorporándose nos nosos organismos.

Dase a circunstancia ademais de que a aplicación masiva deste veleno, xenerosamente promovido pola patronal pasteira "sen custo algún para os propietarios dos montes" e avalado pola Xunta, vai coincidir co periodo de máxima floración e actividade das abellas, co que o dano ecolóxico e a perda de colmeas e colleitas será máximo. Curiosamente co pacote do biocida, a Xunta ofrece tamén a posibilidade de aplicar un tratamento biolóxico cunha avispa australiana (Anaphes nitens). Trátase dunha burda estratexia de camuflaxe para disimular o entreguismo de Medio Rural ao lobby do eucalipto: o "Cascade", matará tamén á Anaphes e a todo artrópodo nun radio de quilómetros.

ADEGA esixe á Xunta de Galiza que mire polas abellas galegas e pola saúde ambiental e cidadá e prohiba estas malas prácticas forestais, en troques de seguir facéndole o xogo ás empresas que se lucran inzando o país de eucaliptos e envelenando o ambiente con agrotóxicos prohibidos. As alternativas para combater as pragas forestais pasan por promover o uso dos métodos biolóxicos e sobre todo por unha política forestal que abandone o eucalipto e fomente a multifuncionaliedade do monte. Animamos a propietarios forestais, comuneiros e concellos a negarse a autorizar as fumigacións nos seus montes e denunciar estas prácticas.

Máis información:

AGA
FRUGA
SLG
Vesperadenada

miércoles, abril 04, 2012

O PRUX das Fragas do Eume: 15 anos nun caixón. A Xunta, culpábel

4 de abril de 2012. En Galiza, o territorio cunha das meirandes biodiversidades de Europa, a Xunta non soubo estar á altura das súas necesidades de conservación: ridícula superficie protexida, ausenza de planos de xestión de espazos e especies, demolición controlada da protección ambiental... As Fragas do Eume, Parque Natural dende 1997, levan 15 anos sen PRUX (Plano Reitor de Uso e Xestión). No PRUX "establécense as previsións de actuacións da Administración no seu ámbito de aplicación" (art. 33.1 da Lei 9/2001). Este documento, en redacción xa antes de 2009, foi rematado en febreiro de 2011. Por lei, debería estar aprobado dous anos despois da declaración do Parque. Por que a Xunta o mantivo no caixón boicotando deste xeito a conservación efectiva das Fragas? Táboa_reivindicativa_PLATAFORMA_FRAGAS_DO_EUME
Fronte ao discurso interesado de que o progreso (en particular o de algúns) está enfrontado á protección ambiental, a conservación da biodiversidade pode e debe ser motor de desenvolvemento sustentábel, comezando polo dos habitantes dos lugares protexidos.

A conservación da diversidade natural fica sempre ao cabo das prioridades reais e dos compromisos orzamentarios das administracións. Galiza segue tendo a menor superficie en Rede Natura 2000 de todas as autonomías (o 12%) moi por baixo da media estatal (28%), e a ampliación presentada pola Xunta en 2011 (15%) non é nin de lonxe suficiente.
Por outra banda, os instrumentos de xestión dos espazos protexidos, chave para garantir a conservación e o uso sustentábel seguen ausentes: o retraso na redacción e aprobación dos PORN (Planos de Ordenamento dos Recursos Naturais) e PRUX (Planos Reitores de Uso e Xestión) é escandaloso, por no falar dos Planos de Conservación e Recuperación das especies ameazadas, práticamente inexistentes.

Estes documentos, que debería redactar a Xunta nun prazo de dous anos após da declaración de espazo protexido, son vencellantes para todas as administracións con competencias (hidráulicas, de costas, enerxéticas, etc.). A día de hoxe, practicamente ningún espazo da Rede Natura conta con PRUX e mesmo no Parque Nacional das Illas Atlánticas (2002), ou os parques naturais das Fragas do Eume (1997) e Corrubedo (1992) están logo de moitos anos aínda en redacción.
Deste xeito, proxectos acuícolas, eólicos, mineiros, hidráulicos, desenvolvementos urbanísticos, etc. ao non estar expresamente excluidos nos preceitivos PRUX (porque non existen) poden implantarse en espazos protexidos cunha simples declaración de impacto favorábel, moitas delas de dubidoso rigor e con escandalosas omisións. Tal aconteceu cos aproveitamentos hidroeléctricos do Sil (Santo Estevo II), coa liña de alta tensión Trives-Aparecida, coas canteiras e parques eólicos do Xistral ou coas piscifatorías de Cabo Vilán, Rinlo, e Touriñán.

E nos espazos que deberían integrarse na Rede Natura, segundo a proposta que a Xunta elaborou en 2008 (bipartito, 18% do territorio), proxectos como canteiras e minas van reducindo día a día as posibilidades de contarmos cunha Rede Natura coerente, á altura da nosa riqueza natural.
A Xunta amosou pois unha escandalosa complicidade coa política dos feitos consumados e un intolerábel agravio comparativo para a cidadanía en xeral e os habitantes dos espazos protexidos que vén como limítanse os seus usos e impídese o seu desenvolvemento mentres piscifatorías, canteiras, encoros e eólicos teñen patente de corso para arramplar coa nosa biodiversidade.

ADEGA insta á Fiscalía a investigar a renuencia da Xunta no cumprimento da lei 9/2001, que non dubidamos en cualificar de criminal: hai uns responsábeis directos da catástrofe das Fragas (aínda por atopar) e outros cooperadores necesarios con cadeira en San Caetano que polo seu desleixo e neglixencia son cómplices tamén deste e doutros atentados contra o noso patrimonio natural.

O PRUX das Fragas do Eume: 15 anos nun caixón. A Xunta, culpábel

4 de abril de 2012. En Galiza, o territorio cunha das meirandes biodiversidades de Europa, a Xunta non soubo estar á altura das súas necesidades de conservación: ridícula superficie protexida, ausenza de planos de xestión de espazos e especies, demolición controlada da protección ambiental... As Fragas do Eume, Parque Natural dende 1997, levan 15 anos sen PRUX (Plano Reitor de Uso e Xestión). No PRUX "establécense as previsións de actuacións da Administración no seu ámbito de aplicación" (art. 33.1 da Lei 9/2001). Este documento, en redacción xa antes de 2009, foi rematado en febreiro de 2011. Por lei, debería estar aprobado dous anos despois da declaración do Parque. Por que a Xunta o mantivo no caixón boicotando deste xeito a conservación efectiva das Fragas? Táboa_reivindicativa_PLATAFORMA_FRAGAS_DO_EUME
Fronte ao discurso interesado de que o progreso (en particular o de algúns) está enfrontado á protección ambiental, a conservación da biodiversidade pode e debe ser motor de desenvolvemento sustentábel, comezando polo dos habitantes dos lugares protexidos.

A conservación da diversidade natural fica sempre ao cabo das prioridades reais e dos compromisos orzamentarios das administracións. Galiza segue tendo a menor superficie en Rede Natura 2000 de todas as autonomías (o 12%) moi por baixo da media estatal (28%), e a ampliación presentada pola Xunta en 2011 (15%) non é nin de lonxe suficiente.
Por outra banda, os instrumentos de xestión dos espazos protexidos, chave para garantir a conservación e o uso sustentábel seguen ausentes: o retraso na redacción e aprobación dos PORN (Planos de Ordenamento dos Recursos Naturais) e PRUX (Planos Reitores de Uso e Xestión) é escandaloso, por no falar dos Planos de Conservación e Recuperación das especies ameazadas, práticamente inexistentes.

Estes documentos, que debería redactar a Xunta nun prazo de dous anos após da declaración de espazo protexido, son vencellantes para todas as administracións con competencias (hidráulicas, de costas, enerxéticas, etc.). A día de hoxe, practicamente ningún espazo da Rede Natura conta con PRUX e mesmo no Parque Nacional das Illas Atlánticas (2002), ou os parques naturais das Fragas do Eume (1997) e Corrubedo (1992) están logo de moitos anos aínda en redacción.
Deste xeito, proxectos acuícolas, eólicos, mineiros, hidráulicos, desenvolvementos urbanísticos, etc. ao non estar expresamente excluidos nos preceitivos PRUX (porque non existen) poden implantarse en espazos protexidos cunha simples declaración de impacto favorábel, moitas delas de dubidoso rigor e con escandalosas omisións. Tal aconteceu cos aproveitamentos hidroeléctricos do Sil (Santo Estevo II), coa liña de alta tensión Trives-Aparecida, coas canteiras e parques eólicos do Xistral ou coas piscifatorías de Cabo Vilán, Rinlo, e Touriñán.

E nos espazos que deberían integrarse na Rede Natura, segundo a proposta que a Xunta elaborou en 2008 (bipartito, 18% do territorio), proxectos como canteiras e minas van reducindo día a día as posibilidades de contarmos cunha Rede Natura coerente, á altura da nosa riqueza natural.
A Xunta amosou pois unha escandalosa complicidade coa política dos feitos consumados e un intolerábel agravio comparativo para a cidadanía en xeral e os habitantes dos espazos protexidos que vén como limítanse os seus usos e impídese o seu desenvolvemento mentres piscifatorías, canteiras, encoros e eólicos teñen patente de corso para arramplar coa nosa biodiversidade.

ADEGA insta á Fiscalía a investigar a renuencia da Xunta no cumprimento da lei 9/2001, que non dubidamos en cualificar de criminal: hai uns responsábeis directos da catástrofe das Fragas (aínda por atopar) e outros cooperadores necesarios con cadeira en San Caetano que polo seu desleixo e neglixencia son cómplices tamén deste e doutros atentados contra o noso patrimonio natural.

jueves, enero 05, 2012

O humidal de Valdoviño: crónica dunha deconstrución planificada pola Xunta e o Ministerio

29 de decembro de 2011 AGEGA. A situación na que se atopa o humidal protexido de Valdoviño e os perxuízos que as enchentes están a causar á veciñanza, non son casuais. Nos últimos anos, alén das "intervencións" pouco afortunadas sobre o espazo, Xunta e MARM (Ministerio de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño) perpetraron sen fundamentación técnica nen legal, a castración da superficie protexida inicialmente por Ramsar (740,70 Ha) até deixala nas actuais 485,23 Ha, isto é, reducírona máis dun 34%. Detrás desta verdadeira "deconstrución planificada" acontecida en pleno apoxeo da burbulla inmobiliaria, estaban intereses urbanísticos e político-especulativos (nun humidal protexido non se pode construir). ADEGA vai denunciar diante do organismo internacional RAMSAR os manexos da Xunta e do Ministerio e esixir a restitución da superficie orixinal do espazo. Daqueles espúreos manexos, veñen agora estas enchentes. Informe ADEGA Valdoviño para Ramsar (gal) 1 Mb
A declaración da lagoa e areal de Valdoviño como Humidal de Importancia Internacional (Convenio de Ramsar) en 1993, atinxía á totalidade do humidal, incluindo unha área de protección periférica vencellada á chaira de inundación. En total, abranguía 740,70 ha.Posteriormente no ano 2006, o Ministerio de Medio Ambiente a petición da Xunta, propón unha "adecuación técnica" dos límites do humidal, motivada pola suposta "necesidade de actualizar a cartografía". Esta modificación encubriu unha redución da superficie inicialmente protexida moi importante, cuantificada en 255,47 ha. (un 34,4% da área orixinal). Esta importante redución afectou a hábitats característicos de humidais, cuxa protección resulta necesaria para asegurar o estado de conservación do espazo. En realidade, a redución da superficie estaba directamente motivada polo interese en transformar e urbanizar os terreos rústicos, tanto nas áreas próximas á lagoa como noutras máis alonxadas. Estas motivacións de clara índole urbanística foron intencionadamente agochadas na resolución do MARM.

A este respeito, o mesmo Ministerio de Medio Ambiente, através da Demarcación de Costas de Galiza, efectuou unha delimitación do Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) completamente incongruente cos criterios establecidos na Lei de Costas e coas necesidades de proteción do humidal. Excluiuse do DPMT terreos que están sometidos a inundación ordinaria e periódica, establecendo o límite do DPMT en áreas da chaira de inundación que quedan cubertas de auga entre 30-40 cm polo nível da enchente estacional da lagoa. Estes sorprendentes criterios á hora de efectuar o deslinde facilitaron a urbanización de terrenos que cunha aplicación rigorosa da Lei de Costas quedarían incluidos na zona de DPMT.

As consecuencias destas alteracións arbitrarias tanto nos límites do espazo Ramsar como do DPMT tiveron unha repercusión moi negativa sobre o estado de conservación do humidal. A inundación ordinaria das áreas que quedan fóra da protección Ramsar e de Costas provocaron o baleirado intencionado da lagoa mediante a ruptura da barreira litoral. En 2009 esta apertura tivo consecuencias moi negativas no estado de conservación do humidal (denunciadas por ADEGA á oficina de Ramsar internacional), e que se mantiveron nos anos posteriores.

Paralelamente á redución dos límites do espazo Ramsar realizada polo MARM, a Xunta perpetrou unha mudanza similar nos límites do “Humidal Protexido-Lagoa e Areal de Valdoviño”, figura derivada da Lei 9/2001 de Conservación da Natureza de Galiza. Así, inicialmente mediante o Decreto 110/2004 declarábase humidal protexido unha superficie de 740,70 ha, coincidente coa área Ramsar de 1993. Posteriormente, e mediante o Decreto 127/2008, reduciuse a superficie en 255,47 ha sen ningunha xustificación legal para este cambio. Esta falta de xustificación supón un grave incumprimiento do propio Decreto 127/2008, así como da Lei 9/2001 de Conservación da Natureza, da Lei 8/2007 do Solo (estatal), e da Lei 42/2007 do Patrimonio natural e da biodiversidade. Ao noso entender, estas alteracións deberían considerarse como ilegais e portanto, nulas e carentes de efeito algún.

As funestas consecuencias destes manexos quedan patentes no progresivo deterioro do espazo dende 2006: perda de superficie de hábitats naturais característicos do humidal, pérdida de hábitats de nidificación e refuxio na orla perimetral (que mesmo foi sometida a desbroces), modificación da barreira litoral e do rexime de inundación, carreiras de quads, artificialización e urbanización insustentábel do territorio...

Asegurar a conservación do humidal da Lagoa e Areal de Valdoviño nun estado ecolóxico favorábel, labor que descoidaron intencionadamente Xunta e Ministerio, esixe recuperar os límites do espazo Ramsar de 1993, así como da declaración de humidal protexido de 2004. As modificacións arbitrarias e ilegais realizadas polo Ministerio de Medio Ambiente e a Xunta son nulos de pleno dereito e deles poderían derivarse responsabilidades políticas e xudiciais. Xogar "ás casiñas" cos ecosistemas naturais, pasándose as leis ambientais polo arco do trunfo, ten as nefastas consecuencias ambientais e os graves inconvintes para a veciñanza que agora estamos a sufrir.

viernes, mayo 27, 2011

domingo, mayo 08, 2011

Un juzgado saca a subasta los derechos mineros de Picobello en As Pontes

n juez decreta la venta pública de 572 pertenencias mineras, cuyo valor asciende a cerca de 46 millones de euros, tras la demanda del ex director general por motivos salariales.

El Juzgado de lo Social número 3 de A Coruña ha sacado a subasta pública los derechos mineros de la concesión que la empresa Picobello Andalucita SA tiene en el municipio de As Pontes. Esta entidad, que promovía una mina de andalucita en las inmediaciones de As Fragas do Eume, en la parroquia de Goente, pierde ahora sus derechos en las 572 pertenencias mineras de la concesión de explotación Sonsoles IV, con una duración de 90 años a contar desde 1973, valoradas en un total de 45.702.501 euros, según publicaba el Boletín Oficial de la Provincia el pasado martes. Esta subasta, según explica el colectivo Fusquenlla, surge a raíz de una demanda interpuesta por el ex director general de la compañía anglosurafricana Pedro Martínez Recio por motivos salariales. Esta concesión minera se encuentra en la actualidad embargada por la Tesorería Xeral da Seguridade Social. Este proyecto minero suscitó el rechazo de una decena de grupos ecologistas por el impacto ambiental que supondría en un paraje natural como As Fragas do Eume, que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por supuestas irregularidades que aseguraron que existen en la declaración de impacto ambiental que la Xunta dictaminó favorable en febrero de 2010. Esta denuncia fue admitida a trámite. Entre otras cuestiones, los ecologistas advertían de que se omitía de forma deliberada la afección a la cuenca del río Belelle con el objetivo de ocultar que la mina "provocaría su desaparición". La plataforma reclamó ante la Fiscalía la paralización del proyecto por considerar que dañaría gravemente As Fragas do Eume. Advirtieron de que la mina se situaría a escasos cincuenta metros del parque que, en opinión de los ecologistas, era una separación insuficiente para preservar este paraje natural de los trabajos que se desarrollarían para la extracción de andalucita, un mineral escaso y muy codiciado por su alta resistencia a las altas temperaturas sin sufrir deformaciones. La empresa Picobello Andalucita SA, con capital británico y surafricano, solicitó en los últimos años diversas subvenciones a la Administración pública y le fueron concedidas ayudas por un valor de cerca de seis millones de euros hasta el momento. A principios de este año, la compañía, además, pidió al Gobierno central una prestación de siete millones de euros para la puesta en marcha del proyecto de explotación de la mina de andalucita en As Pontes, en las ayudas convocadas por el Gobierno central para la reindustrialización de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, recogidas en los presupuestos del presente ejercicio. La entidad se comprometía a la creación de doce puestos de trabajo en la explotación minera. La ayuda le fue denegada. Fusquenlla critica que los organismos públicos no tengan reparos a la hora de conceder permisos y subvenciones a empresas que no cumplen "los requisitos necesarios de solvencia y responsabilidad". Denuncia que estos hechos no conllevan responsabilidades para los representantes políticos. "Somos los ciudadanos los que pagamos (...) los fraudes (...) de un sector empresarial", lamenta.

Fuente:La Opinión de A Coruña

Una empresa lusa pondrá en marcha una planta de fertilizantes en Os Airíos

La empresa portuguesa Verdiberia Aqualab comenzó en el día de ayer los trabajos de construcción de una planta de fertilizantes orgánicos en el polígono industrial Os Airíos, en el municipio de As Pontes. Esta fábrica, que se desarrollará en un espacio de 12.000 metros cuadrados, producirá abono orgánico de alta calidad y supondrá la creación de treinta empleos directos además de los puestos indirectos que estarán vinculados al transporte principalmente. Según explica el Concello, en esta planta se trabajará con procesos de última generación lo que implica una "fuerte" apuesta por la logística para el traslado de los lodos y residuos naturales con los que se elaboran los fertilizantes. La inversión total rondará los diez millones de euros, parte de los cuales se sufragarán con cargo al Plan do Carbón 2010. Además, de la ejecución de la planta se encargan dos empresas locales: Construccións Guerreiro y Construccións Canosa, que deberán finalizar las instalaciones del polígono industrial de Os Airíos antes del próximo 30 de junio.

Fuente:La Opinión de A Coruña

La elección de un tomate más respetuoso con el planeta

Qué impactos ambientales ha causado este tomate ¿Cómo eligen los consumidores el tomate más respetuoso con el planeta en un supermercado? Investigadores suizos han llevado a cabo un curioso experimento: han pedido a un grupo de compradores que seleccionen entre diferentes tipos de vegetales aquellos con un menor impacto ambiental y luego han contrastado sus respuestas con lo que dicen los estudios científicos. ¿El resultado? Las diferencias son significativas.

El trabajo, publicado en Environment and Behavior, fue realizado por investigadores del Institute for Environmental Decisions, de la ETH de Zurich. Para ello reunieron en un laboratorio universitario a 67 personas habitualmente encargadas de la compra. La media de edad era de 49 años y en un 70% de los casos se trataba de mujeres. Todos estos compradores recibieron 50 francos suizos por contestar a una serie de preguntas sobre su apreciación del impacto ambiental de distintos tipos de vegetales que se encuentran normalmente en los supermercados. Uno de los ejercicios del experimento consistía en ver fotografías de productos en un ordenador e ir escogiendo siempre entre dos opciones diferentes de tomates, patatas y judías aquellas que considerasen más respetuosas con el medio ambiente.

Lo más novedoso de esta investigación es que las respuestas dadas por estos conejillos de indias fueron comparadas luego con resultados científicos. En concreto, con estudios de análisis de ciclo de vida (ACV) que evalúan los impactos ambientales de estos productos desde que son cultivados hasta que se convierten en un residuo.

Deducir los efectos ambientales de un tomate a partir de la información que encontramos en el supermercado no resulta nada sencillo. En teoría, como explican los investigadores, lo ideal desde un punto de vista ambiental de un producto alimentario es que haya sido cultivado en el propio país, que proceda de agricultura ecológica, que sea de temporada, que sea fresco y que no tenga envoltorio. Sin embargo, en la práctica esto se complica mucho más y a menudo la información que llega al consumidor puede ser incluso contradictoria: ¿Qué es mejor comprar en invierno: un tomate de agricultura ecológica de Marruecos u otro cultivado en invernadero en el país (en esta caso, Suiza)?

Para los consumidores que participaron en el experimento, el tomate más respetuoso con el medio ambiente es el suizo. Sin embargo, el análisis científico estima que el que provoca menos impactos es el de Marruecos, pues calcula que los kilómetros recorridos resultan menos perjudiciales que la energía utilizada para calentar los invernaderos en Suiza.

Como los tomates, los compradores del estudio escogieron siempre como mejores para el medio ambiente los productos cultivados en el propio país. Y, al revés, señalaron como los que tienen un mayor impacto aquellos venidos de más lejos: siendo el producto peor valorado de todos unas judías secas (o alubias) de China. Por ello, según las conclusiones de los investigadores, los kilómetros recorridos constituirían el principal criterio ambiental seguido por los consumidores para meter un alimento en la cesta de la compra. Paradójicamente, en las diferentes pruebas del experimento los participantes del estudio no dieron tanta importancia al modo de transporte utilizado para recorrer esos kilómetros.

Si para los participantes en el experimento el producto con un mayor impacto eran las alubias chinas, para los análisis científicos las peores puntuadas eran unas judías cultivadas en el campo en Egipto, y transportadas en avión. Curiosamente, entre las diferentes opciones de judías, los estudios científicos consideraban como las más respetuosas con el medio ambiente las alubias chinas. Las siguientes mejores eran unas judías en lata, después una congeladas, luego unas de invernadero suizas y, finalmente, las egipcias.

Siempre según las conclusiones de los investigadores suizos, el siguiente criterio ambiental más utilizado por los consumidores para seleccionar un producto sería que proceda de cultivos ecológicos (que no emplean químicos de síntesis como fertilizantes o plaguicidas). Sin embargo, los resultados del análisis científico de los vegetales muestran que esto tampoco garantiza que siempre vaya a ser lo idóneo. En este caso, los compradores del estudio escogieron como la mejor opción unas patatas ecológicas de Suiza, pero resultaron tener un menor impacto otras convencionales del país, por el uso de cobre de las primeras en sustitución de plaguicidas.

Los investigadores suizos también consideran que los consumidores estarían sobrevaloran a veces el impacto de determinados envases, cuando resultan mucho más perjudiciales otros sistemas de conservación, como los congelados. Por otro lado, los compradores mostraron su cautela frente a los alimentos transgénicos, sin que sus efectos pudiesen ser tenidos en cuenta en los estudios científicos con la metodología del análisis de ciclo de vida (ACV) empleada en este trabajo.

¿Cómo saber entonces qué tomate es el más respetuoso para el medio ambiente? Para los científicos suizos, falta información y un buen etiquetado en los alimentos. Los criterios de selección utilizados de forma habitual son insuficientes para revolver una cuestión tan compleja.

viernes, febrero 25, 2011

http://www.rtve.es/television/20110216/escarabajo-verde-mina-pico-vello/408238.shtml

jueves, noviembre 25, 2010

Hiedra - Árbol Protector Celta para los nacidos entre el 30 de septiembre y el 27 de Octubre

Abarca los nacidos entre el 30 de Septiembre y el 27 de Octubre.
Llamado también como Árbol de la RESURRECCION. Al igual que la Vid esta consagrada a la resurrección, posiblemente por que ambas crecen en espinal dentro del Beth-Luis-Nion. La hiedra viaja a todas partes; se extiende feliz y progresa en muchos lugares donde ninguna otra planta sobreviviria. Tambien es conocida por su determinación por superar los obstáculos hacia la luz y la nutrición.
La Hiedra correspondería, en referencia al horóscopo occidental a los nacidos según su fecha de nacimiento a los signos de Libra y Escorpio.

CARACTERISTICAS DE LOS NACIDOS BAJO LA PROTECCION DE LA HIEDRA
Las Hiedras, son personas de una especial inteligencia y habilidad para desempeñarse en cualquier actividad. Muy voluntariosas, dedican su existencia en beneficio de los demás. De excelente capacidad para crear o generar redes, instituciones y hasta partidos políticos, acciones que no solo realizara para su beneficio o progreso de sus objetivos personales, sino que lo hace convencida de su causa emprendida. La hiedra siempre tiene una causa por la que pelear. Es importante que utilice y capitalice este talento para extenderse hacia el exterior, como la planta, tome una forma productiva, puesto que suele retrotraerse o trabajar en completa soledad. De temperamento culposo y hasta temeroso en algunos casos, no deben dejarse llevar por esos instantes de inseguridad, las hiedras tienen un caudal muy importante para volcar en beneficio de la humanidad.
Poseen un estilo único ya sea en lo físico como en lo espiritual, será muy fácil darnos cuenta cuando estamos frente a una hiedra, su originalidad nos lo señalara. Necesitan estar y parecer perfectas. Adoran el romanticismo y cuando encuentran el amor viven para y por el. Son generosas, demostrativas, rara vez celosas y sí demasiado dependientes de las opiniones de los demás en especial de sus mas allegados. Necesitan que se les este encima, que se los halague y demuestre lo que por ellos se siente.
Tiene en apariencia una fuerte personalidad, parecen no necesitar de nadie, mas en su interior la hiedra busca protección, afecto, seguridad.

jueves, noviembre 11, 2010

La mitad de Galicia respira malos humos

n informe de Ecologistas en Acción revela que más del 40 por ciento de los gallegos inhala aire contaminado

[Faro de Vigo] Casi la mitad de la población gallega respira aire contaminado, según se desprende del Balance de la contaminación del aire en el Estado español durante 2009, elaborado por Ecologistas en Acción, que además revela que el tráfico y determinadas industrias –sobre todo las centrales térmicas de carbón– son los responsables de esa situación. El estudio, que incluye datos oficiales de todas las autonomías españolas, a excepción de las ciudades de Ceuta yMelilla, destaca que las partículas en suspensión (PM10), que producen afecciones al tracto respiratorio y al pulmón, son el principal contaminante en Galicia y también en A Coruña, donde, de nuevo, las mediciones realizadas en las estaciones de Riazor y la Torre de Hércules ponen de manifiesto que la ciudad supera los índices aconsejados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Junto con la urbe coruñesa, las localidades de Arteixo, Ferrol, Santiago, Vigo, Lugo y Valdeorras, y la denominada franja Fisterra-Santiago, son los puntos de la comunidad gallega que se ven más afectados por las partículas en suspensión, según remarca el informe de Ecologistas en Acción, que además señala que el entorno de algunas instalaciones industriales, como la central térmica de Meirama, en Cerceda, la refinería de Repsol, en Arteixo o Ferroatlántica, en Cee, también sobrepasa los límites recomendados por la OMS.

En cuanto al ozono, otro de los principales contaminantes del aire de Galicia, el estudio de la organización ecologista destaca las superaciones de los límites de las estaciones de vigilancia situadas en el área de influencia de las centrales de carbón y de ciclo combinado de As Pontes.

En el resto de España, tal y como advierte Ecologistas en Acción, la situación es, si cabe, aún menos halagüeña. De los datos de su informe se desprende que casi cuatro de cada cinco españoles (36,9 millones de personas o, lo que es lo mismo, el 79% de la población) respiran aire perjudicial para su salud.

Al igual que ocurre en la comunidad gallega, el principal agente contaminador del aire en el conjunto de España es el tráfico en las zonas metropolitanas. La organización subraya que, pese a la "gravedad" de la situación, las administraciones no están adoptando las medidas necesarias para solventar este problema, que provoca 16. 000 muertes al año en España y hasta 400. 000 en toda Europa, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El informe subraya, no obstante, que en 2009 continuó la tendencia de ligera mejoría ya iniciada en 2008, sobre todo por el efecto de la crisis, es decir, por razones coyunturales más que por la aplicación de medidas planificadas y orientadas a reducir esta contaminación.

Concretamente, según explicó ayer el portavoz en esta materia de Ecologistas en Acción, Paco Segura, el estudio revela que la reducción de la movilidad originada por la crisis, provocó una caída del 5,1% en el consumo de combustibles para la automoción en 2009 y un 4, 2% menos de tráfico en las ciudades, así como un descenso del 18% en la venta de vehículos

Por unha solución dialogada á problemática da compostaxe no Carballiño

7 de novembro de 2010. Ante o conflito que na Comarca do Carballiño está a xerar a actividade de Compost Galicia, ADEGA quere facer pública a súa opinión co obxectivo de contribuir a unha solución dialogada. En primeiro lugar, queremos expresar unha vez máis o noso apoio á compostaxe como alternativa ecolóxica e sustentábel para a xestión de residuos orgánicos. A compostaxe é un proceso natural e ecolóxico que permite o aproveitamento dos residuos orgánicos como fertilizante seguro, de calidade e hixiénico para as terras produtivas, evitando a contaminación doutras formas de tratar o lixo como o vertido ou a incineración. Os solos de cultivo en xeral, e especialmente os viñedos, teñen na actualidade un grande déficit de materia orgánica, problema ao que esta planta de compostaxe pioneira en Galiza pode axudar a resolver.

Tras visitarmos recentemente as instalacións de Leiro, observamos que estas contan cun proceso avanzado e cos elementos de prevención do impacto necesarios, polo que agardamos unha mellora no futuro inmediato da calidade ambiental nas zonas próximas. A empresa recoñeceu problemas de control de emisións, derivados da dificultade de adaptar en Galiza (maior humidade e maiores precipitacións) unha tecnoloxía desenvolvida para as condicións de Catalunya. Neste senso, cómpre recoñecer o carácter pioneiro desta planta no noso país, xunto cos esforzos da empresa por mellorar o control ambiental dos procesos. ADEGA tomou nota, ademais, das informacións facilitadas por expertos da Universidade de Vigo, que confirmaron a boa calidade do compost que se está a producir como consecuencia da decisión da empresa de proceder a unha selección de lodos e residuos orgánicos non contaminados (maiormente, procedentes da industria agro-alimentaria).

ADEGA visitou tamén o emprazamento previsto para as instalacións (invernadoiros e nave de maquinaria) de maduración do compost no concello de Cea, complementares da planta de Leiro, e reuniuse con veciños/as afectados/as. Se os riscos de cheiros poden ser minimizados na planta de compostaxe (Leiro), con máis razón deben ser mínimos ou incluso nulos nas instalacións de Cea, onde se desenvolve a maduración do compost e prepárase para a súa venda. Neste caso, xa non podemos falar de residuos senón de compost fresco (entrada) e compost maduro e estable (saída), e non cabe esperar outro tipo de impactos diferentes dos dunha actividade na que se manexa maquinaria convencional.

A planta de compostaxe de Leiro pódese considerar como unha planta de capacidade media, aínda que suficientemente grande en relación cos lugares nos que se localiza, xa que require do transporte dos residuos e do compost por estradas pouco axeitadas para esta tarefa. Son obxectivas, por tanto, as afeccións deste transporte aos veciños/as que viven ou realizan actividades nas inmediacións destas vías. Mais tamén estas pódense e débense corrixir.

Neste senso, a experiencia amósanos como as plantas de capacidade reducida veñen acadando os mellores resultados ambientais, de control do proceso e sociais. Por tanto, ADEGA anima tanto á empresa como aos colectivos veciñais e ás outras entidades implicadas no conflito a buscar solucións satisfactorias en base ao control do proceso e á minimización dos impactos, xunto coa limitación da capacidade que as instalacións en cuestión poidan acadar, sempre dentro dos condicionantes de viabilidade técnica e económica do proxecto.

Reproducimos deseguido un artigo sobre os valores do compost, a cargo de Manuel Soto Castiñeira, profesor de Enxeñería Química da Universidade da Coruña e membro de ADEGA:
O COMPOST: A FERTILIDADE E A SAÚDE DA TERRA

Non hai moitos anos, a mellor habitación das casas labregas era aquela situada directamente encima da corte das vacas. No inverno, o calor dos animais era a única calefacción que permanecía acendida toda a noite. E todo o día, pois o esterco, ese sistema tradicional de compostaxe, actuaba como acumulador e regulador do calor e axudaba a manter a temperatura no interior da vivenda. Non se percibía o tenue olor dos animais e do esterco como unha molestia, nin era causa de problemas de saúde. Os beneficios deste modelo integrado non remataban aí. O esterco, fresco ou maduro (completamente compostado) foi durante séculos o mellor alimento das terras e garante dunha produtividade agrícola que fixo de Galiza un dos países máis poboados da contorna.

Hoxe, as cousas mudaron. Renegamos do esterco e abrazamos a pulcritude do cemento, do asfalto, dos deterxentes e dos biocidas. Paseniñamente, o país envellece e sofre unha intoxicación ambiental e mental aguda. Pouco nos importa estercar de plásticos camiños e eidos, queimalos na lixeira municipal, ou mesmo no propio fogar. Sabemos ou ouvimos falar da grave contaminación da incineradoras de lixo e das dioxinas que xeran. Mais a intoxicación mental que sufrimos fainos mirar para o outro lado e acusar do problema a todo aquilo que cheira a esterco.

Venme todo isto á cabeza cando ollo esas mensaxes de “compost igual a contaminación”, “compost igual a dioxinas”… Esquecemos ou xa non sabemos que o que hoxe se chama compost e compostaxe non é máis que o mesmo proceso natural de fermentación dos residuos orgánicos de sempre, mediado, iso si, pola escala da instalación e a tecnoloxía de manexo do “esterco”. Pola contra, as dioxinas e os fumes cargados con metais pesados nada teñen que ver co compost, e si constitúen un grave problema ambiental e de saúde, como puxo de manifesto a estratexia europea de loita conta a contaminación por dioxinas, do ano 2001. A incineración do lixo, os pesticidas, algunhas industrias e mesmo a queima de plásticos no fogar ou nas pequenas lixeiras son as verdadeiras fontes de dioxinas.

Non caben pois tais acusacións de contaminación contra o compost. O que si cabe é delimitar a escala da instalación e esixirmos a correcta realización e control de todo o proceso. Da mesma forma que os xurros das granxas teñen o seu mellor destino na fertilización das veigas, os residuos orgánicos son o fertilizante imprescindíbel para unha agricultura de calidade, mesmo ecolóxica. E a compostaxe é a forma de preparar eses residuos para que poidamos utilizalos sen problemas na nosa horta, na viña ou na explotación agrícola.

jueves, abril 29, 2010

Vaia oh!!!


Morre o actor Tuto Vázquez, o popular Ramón Couto de Mareas Vivas

miércoles, abril 28, 2010

jueves, abril 15, 2010

Di non a mina de andalucita nas Fragas do Eume por todo isto...

- Como se pon de manifesto no proxecto esta mina ocupará unha extensión considerable nunha zona colindante co Parque Natural das Fagas do Eume durante a vida útil de dita explotación, máis de 54 anos. Tal intrusión no mellor bosque costeiro atlántico europeo non pode ser de ningunha maneira permitida por unha sociedade que se di desenvolvida. Pistas asfaltadas, balsas de decantación de lodos, escombreiras de 900.000 m3 , escavacións con técnicas de extracción de ripado en 5 ha, modificación do Rego de Cernada mediante unha balsa para suministro de auga...todo elo nun lugar de alto interes faunístico, perto de zonas de cría e campeo do Lobo e de uso do Buho Real entre outras especies protexidas.

- Segundo a Lei 9/ 2001, de agosto, de conservación da natureza di no artigo 12, “Os parques son áreas naturais, pouco transitadas polas actividades humanas, que, en razón da beleza dos seus sitios, da representatividade dos seus ecosistemas ou da singularidade da súa flora, fauna ou formacións xeomorfolóxicas, posúen uns valores ecolóxicos, educativos ou científicos dos que a súa conservación merece unha atención preferente.[..] Nos parques poderase limita-los aproveitamentos dos recursos naturais, prohibíndose en todo caso os incompatibles coas finalidades que xustificasen a súa creación”.Parece pois evidente que esta obra o xerar un forte impacto no Parque Natural das Fragas do Eume, a Consellería de Medio Ambiente como responsable da xestión dos espazos da Rede galega de espazos naturais protexidos, ten que denegar o permiso de explotación.

- Este proxecto que se somete a información pública ven a ser a corrección do presentado no ano 2003, do cal a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental considerou ambientalmente inviable na resolución de setembro de 2006, en base as seguintes consideracións:
1- Afectaba en 40 Ha ó Parque Natural Fragas do Eume
2- Destruía hábitats importantes como.
. Uceiras húmicas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetrálix (código 4020 e hábitat natural prioritario)
. Uceiras secas europeas (código 4030 e hábitat natural de interese comunitario )
Parece pois lóxico pensar que o novo proxecto debería ser tamén ambientalmente inviable ó xuízo da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, xa que este segue afectando ó Parque Natural e os hábitats naturais citados.

- Estupefactos puidemos ler na prensa a existencia dun presunto “pacto” entre a Consellería de Medio Ambiente e a empresa beneficiaria do proxecto, cabe esixir unha explicación por cada unha das partes sobre as condicións de dito “pacto” no caso de existir. Tal manobra política debería ser rechazada en todo momento ó saltarse tódolos procedementos legais do proceso de concesión.


- O plan de seguimento e vixiancia é moi escaso e pouco adecuado, por exemplo, non prevé situacións de emerxencia ante a rotura dunha balsa de decantación.

- No tocante as instalacións de tratamento e os reactivos a empregar atopamos unha insuficiente explicación, sendo un dos aspectos que maior impacto pode causar ante unha hipotética filtración, rotura de balsa ou verquido de reactivos, solo se citan algúns reactivos como o preparado ferrosicílico e suspensións pero sen indicar nin sequera os reactivos líquidos e floculantes que se pensa usar. E moi importante coñecer os ácidos decapantes que se van a usar na separación do mineral para coñece-lo seu posible impacto.Tampouco se reflexa como será alimentado o secador , dise que pode ser con gasoil ou propano, nin sequera se teñen en conta modelos de produción de enerxía respetuosos co medio, propoñendo enerxías alternativas.

- En canto os verquidos, en ningún momento se caracteriza de ningunha maneira os verquidos a balsa de estériles, definíndoos como elementos inertes sen ningún perigo cando parte do mineral a extraer procede de asociacións químicas con metais pesados como arsénico, de gran poder contaminante. Por tanto o proxecto elude caracterizar químicamente os lodos a verter na balsa de estériles dada a perigosidade da súa composición e non ofrece alternativas de tratamento, nin métodos de neutralización deses compostos. Dada a composición claramente tóxica e perigosa destes residuos os que o estudo quere chamar inertes, deberían ser tratados por tanto como residuos tóxicos e perigosos. Por outra banda para o deseño da balsa non ofrece datos clarificadores de si dalgún modo se pode chegar a saturación da mesma e producirse un episodio de contaminación moi grave. Non se di con que frecuencia, nin como será a limpeza das balsas.

- E polo menos neglixente a inexistencia dun estudio hidrolóxico adecuado as características da explotación proxectada, a existencia de estruturas susceptibles de producir contaminación freática e fluvial e as dimensións e localización da obra nun Parque Natural fan ó noso xuizo imprescindible tal estudio.

- Unha mostra máis do pouco rigoroso deste estudio é a ausencia de Bibliografía e estudios rexionais e locais, así como o feito de que en ningún momento se fai referencia os catálogos rexionais de especies ameazadas nin a lexislación autonómica.

- Queremos calificar de insultante que a única medida que se toma no proxecto por factores ambientais, é o compromiso de manter unha masa de pino para o seu uso como efecto pantalla, para producir un impacto visual nulo dise.

- O proxecto xustifica a explotación como de utilidade pública e social polo artigo 2 da ley de minas, parece máis que superado este tema coa cantidade de lexislación autonómica que protexe o Parque Natural dende a súa declaración por decreto 218/1997 do 30 de xullo,a incidencia supramunicipal do proxecto tamén a poñemos en dubida co artigo 4 do decreto 80 /2000 que dispón : “...hai que ter en conta entre outros criterios os efectos positivos que produza no medio ambiente, paisaxe rural e no patrimonio cultural...” Non vemos por ningún lado estes efectos positivos.

- Si vemos como algo positivo os postos de traballo xerados pola empresa, pero se o Parque Natural tivera unha xestión apropiada, creación dun equipo de educación ambiental específico, aumento do servizo de vixiancia, necesitaría un número superior de empregados os ofrecidos pola mina.Cremos máis que suficientes estes argumentos para solicitar a retirada do “Estudio de impacto ambiental e o plan de restauración do proxecto da concesión de explotación Sonsoles IV 1ª fracción número 6156.1, da provincia da Coruña e promovido por Picobello Andalucita”. Ou que a perceptiva Declaración de Impacto Ambiental sexa NEGATIVA, e que en consecuencia non se permita a construción do proxecto.

lunes, marzo 01, 2010

Aneis de plástico en praias e ríos: poluir para limpar?


Imprimir E-mail
26 de febreiro de 2010. Nas últimas semanas, milleiros de pezas de plástico apareceron aboiando en ríos e praias. O fenómeno repítese periódicamente por toda a costa galega e cantábrica, formando parte xa da variada "fauna" dos restos de marea. A orixe destas misteriosas pezas non é outra que as instalacións de depuración de augas dos concellos e industrias. A súa función é a de rebaixar a carga orgánica e o nível de nitratos das augas residuais pola actuación dos enzimas e bacterias que levan incorporadas (tratamento biolóxico). Dase pois o paradoxo de que para tratar as verteduras polúense ríos e mares con estas pezas plásticas que tardan ducias de anos en degradarse e que ao ser inxeridas por peixes, mamíferos ou tartarugas mariñas poden causar graves danos.

ADEGA demanda un chisco máis de sensibilidade por parte das empresas e concellos que utilizan estes elementos como axuda nos sistemas de depuración de efluentes, para evitar a súa vertedura ao medio acuático.
Se ben os tratamentos biolóxicos amosan claras vantaxes (maior efectividade, menor impacto, baixo custo) para rebaixar a carga orgánica e compostos como os nitratos, responsábeis da eutrofización de moitas masas de auga, unha incorrecta xestión dos restos pode conquerir o efecto contrario ao que se pretende.
Milleiros de pezas plásticas aboiando nos mares e ríos, produto dun manexo inadecuado ou neglixente das depuradoras públicas e privadas, contribúen de xeito importante á contaminación e á degradación dos ecosistemas acuáticos. Estes elementos tardan en degradarse ducias ou mesmo centos de anos, deitando substancias tóxicas no medio e son inxeridos por peixes, tartarugas ou mamíferos mariños ao confundilos con medusas ou outros organismos peláxicos que constitúen o seu alimento.
A contaminación por plásticos está presente na prática totalidade dos mares e ríos do mundo, e os efectos destes compostos e os seus residuos causan cada ano a morte de milleiros de mamíferos e tartarugas mariñas. En todas as cadeas tróficas dos océanos están presentes contaminantes cuxa orixe son os plásticos e os compostos usados na súa fabricación, e por suposto tamén nos peixes que comemos.
Por iso ADEGA pide que se realice unha correcta xestión destes elementos nos sistemas públicos de depuración e se supervise o seu uso nas instlacións pivadas, para impedir a súa vertedura ao medio e contribuir deste xeito a termos uns mares e ríos máis limpos e saudábeis.
Se atopas estes elementos nunha praia/río, podes poñerte en contacto co SEPRONA, mandar un mail a ADEGA ( adega@adega.info ) ou cubrir unha ficha de observación e achegala por mail á Fundación Surfrider, delegación Pirineos Atlánticos

viernes, febrero 05, 2010

Científicos creen que no hacer la cama puede ser bueno para la salud

Los científicos creen que en Inglaterra no ordenar su cama después de despertarse puede ser más saludable para usted. Su investigación sugiere que los ácaros que viven en nuestros colchones no como desordenado y sin hacer las camas. Esto podría ser una buena noticia para las personas con asma. El equipo de investigación, de la Universidad de Kingston, dijo que los pequeños insectos sólo pueden sobrevivir en sábanas y colchones que fueron ligeramente húmedo - viven de la humedad y el sudor de nuestros cuerpos. Si una cama deshecha, el aire circula entre las hojas y se seca a cabo. Las hojas seca significa que las criaturas que se mueren por deshidratación - la falta de agua. Los investigadores dijeron que la cama promedio contenía aproximadamente 1,5 millones de ácaros. Son menos de un milímetro de largo y se alimentan de las escamas de piel que caen de su cuerpo.

El investigador principal, el Dr. Stephen Pretlove dijo que su investigación podría reducir cantidad de dinero gastado en el tratamiento de enfermedades que son causadas por los ácaros. Que respiramos en los residuos producidos por insectos de la cama o es mordido por ellos. Estos pueden producir asma y otros problemas de salud. El servicio de salud británico actualmente gasta más de $ 1 mil millones al año el tratamiento de enfermedades causadas por los ácaros. Dr. Pretlove cree que su investigación podría cambiar la manera en que nuestras casas están diseñadas. "Nuestros hallazgos podrían ayudar a los diseñadores del edificio, crearán casas sanos y trabajadores de la salud señalan los ambientes más expuestos a los ácaros, dijo. De expertos para alérgicos profesor Andrew Wardlaw de acuerdo, diciendo: "Sería bueno si se han encontrado maneras de modificar la casa para que los ácaros [número] se redujeron.


XA O SABÍA EU...

martes, febrero 02, 2010

RTVE rinde homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente en el 30 aniversario de su muerte

La voz...
El legendario programa El hombre y la Tierra volverá a emitirse a partir del 8 de febreroEl 14 de marzo se cumplen 30 años del accidente de avioneta que acabó con la vida del director de El hombre y la Tierra, Félix Rodríguez de la Fuente, y RTVE dedicará como homenaje a su labor una programación especial en TVE, RNE y RTVE. Televisión Española volverá a emitir a partir del 8 de febrero la serie El hombre y la tierra, el legendario programa de reportajes sobre fauna ibérica que lanzó a la fama mundial al naturista español en los años 70. Radio 5, de RNE, se suma a este aniversario emitiendo una serie a partir del programa Salvar la naturaleza, al mando del naturalista Joaquín Araujo. La web www.rtve.es por su parte dedicará una sección especial a Félix Rodriguez de la Fuente en www.rtve.es/felix, donde se emitirán todos los programas de El hombre y la tierra, fotos inéditas de sus rodajes y numerosos reportajes realizados por el propio Félix y aquellos que a lo largo de los años ha realizado TVE sobre su figura y su trabajo como naturalista.

martes, enero 26, 2010

Ahi lo dejo !!!

viernes, enero 22, 2010

Despojan del premio Wildlife Photographer of the Year al español José Luis Rodríguez

Tras una minuciosa investigación, los integrantes del certamen Wildlife Photographer of the Year, organizado por el Natural History Museum de Londres y la BBC Worldlife, han descalificado la polémica imagen del fotógrafo español José Luis Rodríguez que había sido declarada ganadora.

En estos términos se expresa el comunicado que acaba de emitir el citado museo y que zanja la polémica desatada hace semanas, cuando un grupo de participantes y la revista finlandesa Suomen Luonto acusaron a Rodríguez de utilizar un lobo amaestrado para realizar la espectacular instantánea que le valió el primer puesto.

Según estas mismas fuentes, las pruebas analizadas por el jurado y la experiencia de algunos de sus integrantes en el ámbito de la fotografía de naturaleza con lobos han sido determinantes para tomar esta decisión.

© José Luis Rodríguez


Fama, polémica y dolores de cabeza a partes iguales ha reportado esta imagen a José Luis Rodríguez.

Aunque el fotógrafo niega "rotundamente" el uso de un animal domesticado -tal y como recoge el mismo documento-, el jurado ha dado por buenas las acusaciones y aplicado el reglamento, en el que se prohíbe el uso de especies amaestradas en lugar de libres.

De hecho, tal y como se aclara en el dictamen, la simple sospecha de que un participante ha infringido las normas es argumento suficiente para justificar su descalificación.

E o tio chungo este inda o nega todo...

jueves, enero 14, 2010

La mina de andalucita, a la espera de permisos autonómicos

[La Voz de Galicia] Al conselleiro de Medio Ambiente le costó ayer bastante entender la pregunta. Un periodista local demandaba conocer el estado de las gestiones para que la promotora que pretende explotar la mina de andalucita existente en Goente (As Pontes) pueda instalarse. Hasta tres veces pidió Agustín Hernández que le repitieran de qué era ese yacimiento antes de contestar: «Non teño ningún dato».


El proyecto se encuentra actualmente pendiente de un informe ambiental favorable de su consellería para que el departamento de Industria pueda, a su vez, autorizarlo. Ante el desconocimiento de Hernández, el delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, explicó que sí se habían mantenido conversaciones con la empresa Picobello Andalucita, S.L., una empresa coruñesa con financiación sudafricana y británica, pero que no se habían producido avances. La iniciativa empresarial pretende explotar el mineral existente en O Forgoselo, que se utiliza para obtener cerámicas especiales y su aplicación en ladrillos para revestimientos de hornos y moldes, y del que España importa el 100% de la producción. La espera para instalarse dura ya casi nueve años.

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, señalaba ayer que confía en que la administración autonómica desbloquee un proyecto que crearía medio centenar de empleos. El Concello ya ha puesto sus condiciones a la empresa: dar prioridad a los trabajadores de las compañías auxiliares y de Goente, poner especial cuidado en el procedimiento de compra de los terrenos y que se llegue a un acuerdo con la asociación vecinal para compensaciones en la parroquia. A todo ello, la compañía ya se ha comprometido.

ALA!!! outra vez a voltas co mesmo...

viernes, enero 08, 2010

E chegou a neve !!!!Máis imaxes no album...

miércoles, diciembre 23, 2009

Investigan la veracidad de la fotografía del lobo ibérico que ganó el premio VeloniaBOENO E EU CATALOGANDOA COMO A MELLOR FOTO QUE VIN NUNCA!!!
ESPERO NON SEXA CERTO

La imagen de un lobo ibérico saltando una cerca en mitad de la noche, obra del fotógrafo español José Luis Rodríguez y ganadora del galardón Veolia de Fotografía de Naturaleza del 2009, está siendo investigada por los organizadores de este premio porque podría haber vulnerado las reglas del concurso. El jurado de la prestigiosa competición fotográfica, organizada por la revista de naturaleza de la BBC y por el Museo de Historia Natural de Londres, está revisando su decisión por la sospecha de que el lobo de la foto sea un lobo en cautividad y no salvaje. El reglamento del concurso dice que los autores, si es el caso, deben especificar que presentan fotografías de animales en cautividad y que para la concesión del premio se dará prioridad a las imágenes tomadas «en condiciones libres y salvajes».

martes, diciembre 22, 2009

Try JibJab Sendables® eCards today!

Bo Nadal a todos!!!

Try JibJab Sendables® eCards today!

lunes, diciembre 21, 2009

lunes, noviembre 09, 2009

Estas fotografías de polluelos de albatros se hicieron sólo hace unas semanas en el atolón de Midway, un tramo pequeño de arena y de coral cerca de la mitad del Pacífico Norte. En esta dieta de la basura humana, cada año decenas de miles de polluelos de albatros mueren de hambre en Midway, de toxicidad y asfixia.

Para documentar este fenómeno, lo más fielmente posible, ni una sola pieza de plástico en cualquiera de estas fotografías fue trasladado, ubicado, manipulado, arreglada o modificada de ninguna manera. Estas imágenes muestran el contenido del estómago real de las aves bebé en uno de los santuarios marinos del mundo más remotos, más de 2000 millas del continente más cercano.http://www.chrisjordan.com/current_set2.php?id=11

martes, octubre 27, 2009

Premio á imaxe do lobo ibéricoA fotografía dun lobo ibérico saltando unha cancela recibiu o premio Wildlife Photographer of the Year 2009 na categoría de retratos animais. A obra de José Luis Rodríguez foi destacada entre 43 mil participantes dun galardón que organizan a BBC Wildlife Magazine e o Museo de Historia Natural de Londres e que chegou á súa 45 edición.

PERO QUE PEACHO DE FOTO !!! QUEN ME DERA SACALA EU JEJE..EN FINS A MELLOR FOTO QUE VIN NA MIÑA VIDA DE LARGO

miércoles, octubre 07, 2009

Poblacion del vado cercado !!! jejeMMMmmmmmmmmmm!!!!!!

miércoles, septiembre 16, 2009

kevin Carter


En marzo de 1993 apenas aterrizar, es donde vio a la niña y el buitre. Respondió con el frío profesionalismo de siempre. No habría podido elegir otra manera de actuar. Estaba programado, anonadado. El único objetivo era hacer la mejor foto posible, la que tuviera más impacto. Ahí empezaba y terminaba su compromiso. La lógica era muy sencilla: si hacía una foto potente, se beneficiaría a sí mismo, pero también ampliaría la sensibilidad de los seres humanos en lugares lejanos y tranquilos, despertando en ellos aquella compasión -precisamente- que en él estaba necesariamente adormecida.

Por eso no hizo nada para ayudar a la niña. Porque si la hubiera ayudado, no habría podido hacer la foto.

El problema era que la gente normal, empezando por su propia familia, no lo entendía. Fuera donde fuera, le hacían la misma pregunta. “Y después, ¿ayudaste a la niña?”. Se convirtió en un agobio, una pesadilla.

En abril de 1994 le llamaron desde Nueva York para decirle que había ganado el Pulitzer. Seis días después, su mejor amigo, Ken Oosterbroek, murió en un tiroteo en Tokoza. Toda la emoción reprimida a lo largo de cuatro años salvajes explotó. Carter se quedó destruido. Lloró como nunca y lamentó amargamente que la bala no hubiera sido para él.

El mes siguiente voló a Nueva York, recibió el premio, se emborrachó, incluso más de lo habitual, y volvió a casa. La guerra se había terminado. Mandela era presidente. Suráfrica tuvo su final feliz, pero la vida de Carter dejó de tener mucho sentido. Quizá en parte porque el peligro de la guerra había sido su droga más potente, la que le había creado mayor adicción. Siguió trabajando, pero, perseguido por la muerte de su amigo y -ahora que se había quitado la coraza- la angustia moral retrospectiva de la escena con la niña sudanesa, se hundió en una profunda depresión. No podía trabajar, o si lo intentaba, caía en errores absurdos. Llegaba tarde a entrevistas, perdía rollos de fotos que ya había hecho. Y tenía problemas en casa: deudas, desamor...

El 27 de julio de 1994, exactamente tres meses después de las primeras elecciones democráticas de la historia de su país, Carter se fue a la orilla de un río donde había jugado cuando era niño, antes de que supiera lo que era el apartheid, el sufrimiento, la injusticia. Y ahí, por fin, dentro de su coche, escuchando música mientras inhalaba monóxido de carbono por un tubo de goma, logró la paz, la anestesia final de la muerte.

lunes, septiembre 14, 2009

Protexer a costa, garantía de futuro: por Touriñán non pasarán!


adega.info
Compostela 13 de setembro de 2009. A protección do medio é un valor recoñecido dende 1972 pola Declaración da ONU sobre o Medio Ambiente Humano. Neste documento recóllese “o deber solemne de protexer e mellorar o ambiente para as xeneracións presentes e futuras”. A Rede Natura reúne en Europa espazos que polas súas características naturais, precisan de especiais medidas de conservación. A agresión a estes espazos supón un atentado contra a cidadanía e os dereitos das xeracións futuras. Por outra banda, a Lei estatal 27/2006 recolle o dereito fundamental á información e participación pública para plans, proxectos e programas relacionados co ambiente. O público ten dereito a “expresar observacións e opinións [...] antes de que se adopten decisións sobre plans e programas”. A falta de participación pública é, portanto, unha violación da lei e atenta contra os dereitos de todos os cidadáns. Ti podes esixirlles a políticos e empresarios sen escrúpulos que cumpran a lei: participa con ADEGA na defensa de Touriñán e boicota os produtos de Pescanova !

jueves, agosto 27, 2009

Cando vai pola Ribeiraaaaaaaaaaaa


Mais fotos no album jeje

lunes, agosto 17, 2009

Cancion do verán ?

Pareceme increible, o primeiro veran que me gusta a cancion do veran jeje....

jueves, agosto 06, 2009

La consellería asegura que no se instalarán parques en Red Natura ni fuera del plan sectorial

MILAGRO!!!!!! Que pasa neste país???

Otra gran novedad del nuevo modelo es que la Xunta solo autorizará parques en terrenos que ya estén incluidos en el actual Plan Sectorial Eólico. El decreto del BNG permitía la solicitud de molinos en nuevas áreas de reserva, a la espera de que el Gobierno redactara un nuevo plan sectorial. Los responsables de Industria explicaron ayer que solo se instalarán molinos en las áreas actuales, «que es donde está el viento».Además, la intención del departamento que dirige Javier Guerra es ir convocando concursos según se vaya teniendo garantizada la capacidad de evacuación de la energía. Para ello, Ángel Tahoces aseguró que ya se han iniciado conversaciones con Red Eléctrica de España, el gestor del sistema, para ir fijando las zonas en las que se podrán acelerar las adjudicaciones.El sometimiento al Plan Sectorial Eólico vigente supone en la práctica que no se instalarán parques en Red Natura. El director xeral fue tajante al respecto: «De ningún xeito», afirmó. Según explicó, las áreas elegidas estás sujetas a la elaboración de un plan estratégico medioambiental. La noticia de que el 43% de la potencia que había repartido el BNG estaría ubicada en terrenos protegidos fue uno de los grandes escándalos del anterior plan eólico.

viernes, julio 24, 2009

Fins Eirexas: A solución do carbonato é un parcheo que non pode ser mantido no tempo

Fins Eirexas é xeólogo e secretario executivo de ADEGA. Con el falamos da contaminación dos ríos Eume e Chamoselo e do rego Lavadoiro, e como está a afectar a estes ecosistemas fluviais da nosa comarca.

Nun primeiro momento dende a administración falouse de que as causas da contaminación había que buscalas nas características xeolóxicas do Eume. Cales serían os factores que sustentarían esta afirmación?

Efectivamente as características xeolóxicas dunha vacía hidrográfica condicionan a calidade das augas, por exemplo en macizos calcáreos as augas teñen un pH bastante básico. En macizos graníticos as augas tenden a ter un pH máis ácido.
A vacía do Eume atravesa unha serie de xistos con altos contidos en xofre, sobretodo en sulfuros o que determina que a acidez do río sexa un pouco máis alta da que poden ter outros ríos galegos que atravesan este tipo de rochas. É unha cousa normal, agora ben o que non se pode achacar á xeoloxía do río é que un cauce que leva un pH de 5, de 4 ou de 3 nalgúns casos, que foi medido cando se produxo a primeira mortandade de peixes no couto de Ombre, sexa considerado normal e ademais débase exclusivamente ás características xeolóxicas da vacía. É algo absolutamente delirante e esa foi unha explicación que se saiu de nai totalmente por parte da Administración, que nos tomaba literalmente por parvos

Estase a falar moito nos últimos meses da necesidade de correxir o pH como factor determinante para evitar a mortandade da fauna acuática. Pero que outras medidas se deberían tomar para frear a contaminación?

Claro, e que esa é a chave, é dicer a adicción de carbonato pon máis básico o pH da auga. Engadindo carbonato conséguese normalizar a acidez. O problema é que esta adicción ten que ser permanente mentras persista o problema, e o problema vai a persistir por que as causas seguen aí. A día de hoxe as gabias da Mourela seguen sen selar, ademais das lamas ácidas acumuladas durante décadas no fondo do encoro da Capela. Se non se atallan realmente estos problemas, se non se selan e estabilizan as gabias da autovía, e se non se retiran as lamas do encoro da Capela o problema vai a persistir. A solución do carbonato é un parcheo que non pode ser mantido no tempo. Entre outras cousas por que os organismos e o ecosistema fluvial non pode tolerar bruscos picos e caídas do pH. De repente pasamos de ter un pH de 3 e pico como tiña hoxe o rego Lavadoiro a un pH 7 como tiña o Chamoselo na desembocadura do Eume. Non podemos someter á fauna e aos ecosistemas fluviais a esas alteracións tan bruscas da acidez e que van a ser recurrentes, pois cada vez que chova baixará o pH debido aos arrastres que chegarán ao río a traverso dos afluentes. Este problema irá a máis se non se atallan as causas principais. O selado dos taludes tense que facer xa.

Estase a falar moito nos últimos meses da necesidade de correxir o pH como factor determinante para evitar a mortandade da fauna acuática. Pero que outras medidas se deberían tomar para frear a contaminación?

Claro, e que esa é a chave, é dicer a adicción de carbonato pon máis básico o pH da auga. Engadindo carbonato conséguese normalizar a acidez. O problema é que esta adicción ten que ser permanente mentras persista o problema, e o problema vai a persistir por que as causas seguen aí. A día de hoxe as gabias da Mourela seguen sen selar, ademais das lamas ácidas acumuladas durante décadas no fondo do encoro da Capela. Se non se atallan realmente estos problemas, se non se selan e estabilizan as gabias da autovía, e se non se retiran as lamas do encoro da Capela o problema vai a persistir. A solución do carbonato é un parcheo que non pode ser mantido no tempo. Entre outras cousas por que os organismos e o ecosistema fluvial non pode tolerar bruscos picos e caídas do pH. De repente pasamos de ter un pH de 3 e pico como tiña hoxe o rego Lavadoiro a un pH 7 como tiña o Chamoselo na desembocadura do Eume. Non podemos someter á fauna e aos ecosistemas fluviais a esas alteracións tan bruscas da acidez e que van a ser recurrentes, pois cada vez que chova baixará o pH debido aos arrastres que chegarán ao río a traverso dos afluentes. Este problema irá a máis se non se atallan as causas principais. O selado dos taludes tense que facer xa.

A día de hoxe plantéxase o selado dos taludes como unha solución total á contaminación dos cauces, pero que acontece cos materiais sedimentados nos leitos dos ríos?

O selado dos taludes é fundamental, iso xa se tiña que ter feito dende un principio, por que non se fixo é o que estamos intentando averiguar agora, así como a Fiscalía de Medioambiente a raíz da nosa denuncia. Pero que vai a pasar coa cantidade de sedimento ácido que foi inxectado na vacía do Eume e a través do Chamoselo e do Lavadoiro, e o que vai a ser inxectado despois de que se encha o lago das Pontes e esa auga volva outra vez á vacía do Eume? Que vai a pasar con eses sedimentos que cada vez que se removilicen van a dar un pico de acidez? Haberá que facer algo, non poden quedar aí. Precedentes non hai moitos, pero dende logo non poden estar no río. Hoxe o Chamoselo ten un leito absolutamente laranxa así como o treito do Eume ao seu paso pola vila das Pontes. Aínda que se selen os taludes, cada vez que se produza un episodio de fortes choivas todos os materiais acumulados nos leitos dos ríos vanse a mobilizar e van a elevar a acidez do río outra vez.


Que foi o que fallou dentro do aparato administrativo para chegarmos a esta situación?

Pois un pouco de todo e sobretodo que o medioambiente non estaba na cabeza dos responsables administrativos que deseñaron a autovía, nin o medioambiente nin o respecto polo patrimonio, como ben vimos coa destrución dos restos do círculo lítico da Mourela. Nós non cuestionamos a necesidade social da infraestrutura pero si que defendemos que calquera intervención ambiental desta magnitude ten que levar un estudo rigoroso, porque precisamente o medioambiente é de interese público e a Administración ten a obriga de garantilo que para iso están as leis ambientais. Ao mellor hai unhas leis para uns que son máis respectables que outras. Para nós tódalas leis, incluidas as ambientais son respectables e obrigan ao cumprimento por parte de todos. E cando non se cumpren ou cando a Administración mira para outro lado é evidente que non hai vontade política, e o medioambiente realmente non lles interesa. Únicamente miran os réditos máis directos que sempre traducen por desgraza en votos. É o que fan os políticos.


Cal debería ter sido o papel xogado en todo o proceso polo Concello das Pontes, aínda sendo unha obra pública que trascendía ás súas competencias?

Aínda que a obra en concreto e a aprobación do Estudo de Impacto Ambiental e o control desa actuación corresponde neste caso á comunidade autónoma é evidente que os concellos son unhas administracións que deben actuar tamén ao respecto por que teñen efectivamente competencias, non se poden desentender directamente. E o que é máis triste é que cando hai unha alternativa viable menos impactante e menos contaminante, como a que había para salvagardar o círculo lítico da Mourela e non facer esa inmensa gabia que a día de hoxe segue a ser fonte de augas ácidas, o concello non quixese, non puidese ou non soubese apoiar a solución presentada pola Plataforma na Defensa do Patrimonio das Pontes e ADEGA, que era viable económicamente e técnicamente. Aí debera estar o labor do concello en preocuparse polo seu territorio e indicar a administración competente que había outras alternativas que se debían tomar en conta.