viernes, diciembre 28, 2007

Central Térmica de As Pontes, o maior foco de contaminación galego

Co motivo da aparición do alcalde de As Pontes nun programa emitido a nivel estatal falando do cambio climático, o grupo ecoloxista Guerrilleiros das Fragas, quere expresar o seu parecer do tema o non se lle permitir participar neste programa.

Perplexos contemplamos como o representante dos ponteses, que non da empresa ENDESA, facía una alabanza dos “esforzos que a empresa fai por adaptarse ó cumprimento de quioto, investindo 600 mill. de euros para reducir as emisións de CO2 nun 20 % e as de SO2 practicamente no 100%”

Pois como o propio alcalde tamén dicía, é necesario falar con propiedade destes temas, e os ecoloxistas de as pontes o facemos acudindo os propios datos que a empresa está obrigada a publicar para a súa certificación ambiental. Neste documento lemos que as reducións de emisións serán do 6,9 % para o CO2, e do 96,9% para SO2. Isto significa que a central seguirá emitindo cerca de 10.000.000 de toneladas de CO2 ó ano, case que o dobre do que emite a totalidade do parque automobilístico galego.

Xa ninguén dubida que o cambio climático producido polo efecto invernadoiro é un dos maiores problemas ambientais ós que nos enfrontamos, a influencia humana sobre o clima é evidente debido o aumento de emisións de CO2 antropoxénicas como as da térmica de As Pontes. Secas prolongadas, fortes inundacións, olas de calor contaminación do aire…son algunhas das consecuencias do actual modelo enerxético baseado na queima de combustibles fósiles, que emiten o redor do 30 % do CO2 total español. En consecuencia temos que abandonar estas enerxías sucias e incrementar dunha forma racional a participación das renovables, así como promover o aforro e a mellora da eficiencia enerxética.

Pero inda hai máis porque falaba dos “esforzos ambientai” da empresa, algo pouco menos que escandaloso e que require una breve revisión histórica . A central térmica de As Pontes con 1.400 Mw de potencia é a maior térmica do estado e foi construída entre o 1972 e 1979 para explotar o xacemento de lignito pardo situado o seu pé. Entre 1993 e 1997, a central foi transformada para consumir unha mezcla de lignito e de carbón subbituminoso de importación. Perante o esgotamento do lignito extraído nas pontes a central afronta nestes momentos outra transformación para operar a partir do 2008 só co carbón de importación o cal é menos contaminante e grazas a elo se producirán as reducións da contaminación. Vemos pois que a central de esforzos ambientais nada, senón que grazas o esgotamento do xacemento autóctono, esta vese obrigada a transformar as caldeiras para proseguir coa produción.

jueves, diciembre 20, 2007

Muiños na costa!!!!ADEGA ven de coñecer a resposta da empresa ás nosas alegacións contra os parques eólicos Muxía I e II, que pretenden instalar 76 aeroxeradores ao longo de 10 km de costa, dende Cabo Touriñán a Muxía. Os dous proxectos van supoñer unha brutal agresión a un entorno litoral de especiais valores naturais, con flora endémica e especies protexidas. Mesmo a consellaría de M. A. vai incluir esta área na vindeira ampliación da Rede Natura 2000. A respeito do impacto na avifauna, a empresa manexa argumentos tan peregrimos como que as aves voan por onde non hai muíños ou que como unha especie é escasa, o proxecto non lle afecta. Vaites co "estudo" de impacto!

miércoles, diciembre 05, 20071 máis 1 dous????


Os seguidores do blog xa coñecedes as andanzas de Knut,
pois o Oso máis famoso do mundo esta de cumpleanos e xa ten un ano.

mais informacion: http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2007/12/05/00031196855479830424176.htm

martes, noviembre 06, 2007

domingo, noviembre 04, 2007

O Freixo ó rescate....

Parece la trama de una tragicomedia, pero es real. Un camionero polaco que viajaba desde su país hasta el polígono de Penapurreira, en As Pontes, quedó atrapado el miércoles con su vehículo en una pista estrecha de O Freixo, en el lugar conocido como Costa do Inferno. Se desconocen las causas exactas de lo acontecido y cómo llegó hasta ahí, ya que el camionero sólo habla polaco. Jacek Szczech, de 42 años, fue caminando hasta O Freixo el miércoles por la tarde y al llegar comenzó a pronunciar frases indescifrables para los lugareños, entre las que reconocieron « ¡police, police! ». Fueron los propios vecinos los que se pusieron en contacto con la policía de As Pontes y descubrieron lo sucedido. Los detalles del suceso se conocieron gracias a Manuel Dopico, un vecino de As Pontes, que sirvió de traductor, ya que habla y entiende polaco. El transportista le indicó que el origen del embrollo estuvo en el GPS, que le señaló mal el camino.

La policía informó de que el camión venía de Viveiro y, en algún punto cerca de Muras, se desvió y apareció en la Costa do Inferno. «Ao ser pendiente, o camión foise cara atrás e quedou atrapado contra o lado dereito da pista», declararon.

El camión es de la empresa de transportes polaca Jan Bauer, y llevaba abrazaderas eólicas de hierro fundido para la empresa de mecanizados Mecace. La policía señaló que cada abrazadera pesa 3.500 kilos y el total de la carga es de 24 toneladas. La mercancía es propiedad de la empresa Vestas que, según explicaron fuentes policiales, se encargó ayer de dar autorización para retirar el camión y pagar a las grúas. Manuel Dopico se había puesto en contacto con la empresa polaca el jueves para explicarles la situación, «pero non deron solución ningunha e tivémonos que facer cargo dende aquí», explicó.

Un trabajo duro y peligroso

La empresa Cuíña se encargó de la retirada y realizó el trabajo en menos de cuatro horas. El primer paso fue vaciar la carga, desatascar el camión y sacarlo de la pista. Para ello se necesitaron una grúa, un camión-grúa y una pala mixta. Hasta el lugar se trasladaron también miembros de la corporación municipal de As Pontes y un dispositivo de la Policía Local, que desde el jueves mantuvo cortada la carretera en los dos cruces inmediatos. El responsable de Cuíña, Eugenio Gato, explicó ayer por la mañana que probablemente necesitarían un día completo para realizar el trabajo. Sin embargo, a las siete de la tarde ya estaban de camino a Penapurreira con el camión polaco detrás, que no sufrió ningún daño en el percance, «para asegurarnos de que non se volva perder», bromeó Gato. El trabajo fue extremamente complicado porque la zona tiene una pendiente muy pronunciada y uno de los laterales termina en un terraplén con mucha altura. Además, la pista es estrecha y con curvas muy cerradas, por lo que las maniobras se vuelven demasiado complicadas. El coste de estos trabajos ascendió a 3.000 euros.

Ahora el conductor puede respirar tranquilo, después de haber pasado tres días incomunicado y asustado, ya que, según explica Dopico, temía que lo detuvieran: «Dicíame que noutros países podíano levar preso». Pero a pesar del obstáculo lingüístico, la población se volcó con él. Tanto la policía como los vecinos le llevaron comida a diario y le ofrecieron posada, aunque el conductor tenía todo lo necesario en el camión. Ahora podrá volver a su casa y contar la odisea que vivió perdido en los montes de O FreixoMMMMMmmmm... eu penso queeee facendo palanca vai

martes, octubre 23, 2007

Fallece el periodista de Onda Cero Juan Antonio Cebrián


El periodista y presentador del programa de Onda Cero 'La Rosa de los Vientos' Juan Antonio Cebrián fallecido este sabado por la tarde en Madrid, a los 41 años, a causa de un infarto, segun informa la emisora de radio en su pagina web.

Cebri�n, periodista y escritor nacido en Albacete, dirig�a y presentaba desde hace nueve temporadas el programa de fen�menos paranormales 'La Rosa de los Vientos', que se emite en las madrugadas de los fines de semana en Onda cero

Círculo lítico do Bidueiral


Lugar: O Bidueiral
Parroquia: O Freixo

Situación
Localízase a unhos 50 metros ao sur, do desvío que conduce á aldea do Bidueiral e a unhos 20 metros á esquerda da pista que leva ao Cabalar. Atópase emprazado nunha pequena planicie, ao carón dunha mámoa. Predomina no lugar a vexetación arbustiva, que cubre toda a estructura do anel.

Descrición
Ten unhos nove metros e medio de diámetro máximo e está formado por rochas e pedras de seixo e cuarcita, así como laxes de pizarra soterradas verticalmente na terra. Presenta ademais un par de aliñamentos paralelos de pizarra soterrados, a xeito de entrada ao círculo.

Singularidade
Segundo afirman algúns autores é o último círculo lítico que se conservaría en Galicia, logo da destrucción ao longo deste século, dos que se coñecían por escritos e descricións feitas, entre outros, por Maciñeira, Murguía e Villaamil Castro. Outros como Boga Moscoso e Rodríguez Sobral, aseguran que existen ainda hoxe noutras localidades outros exemplos destas formacións monumentais.

sábado, agosto 25, 2007

Ciclo Combinado

Ante a eminente posta en marcha da central de ciclo combinado de ENDESA en As Pontes, o grupo ecoloxista Guerrilleiros das Fragas quere poñer de manifesto o perigo que pode supoñer esta central, debido á súa cercanía ó núcleo urbán será un foco de contaminación grave para a saúde pública. Cremos necesario pois esixir ós organismos competentes e á empresa o máximo rigor, polo que pedimos que se someta a totalidade da central a unha certificación ambiental tipo EMAS.

Queremos resaltar que o noso concello tivo a posibilidade de xulgar se o proxecto da central era axeitado para os ponteses e o noso entorno. O Decreto 2414/1961 establece a competencia do alcalde na concesión de licencias a actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas como e o caso desta central. O mesmo decreto establece para estas actividades a condición de establecerse a un mínimo de 2.000 m de calquera núcleo urbano, esta central ubica as instalacións a escasos 300 m do núcleo urbano de As Pontes, polo que non nos explicamos que motivos ocultos permitiron conceder a licenza.

Unha das circunstancias que condicionan en gran medida os efectos contaminantes da central é que está autorizada a operar con gasóleo, tendo en conta que se estima que o consumo de este combustible será de 62.860Kg/h, temos un consumo aproximado de 75m3/h. Supoñendo que o aporte de gasóleo á central efectuarase con camións cisterna de 40 m3 de capacidade e cun ritmo de traballo a gasóleo de 45 dias/ano teriamos un tráfico de camións de 46 ó día aportando este combustible. No proxecto de execución non se analiza o impacto que este trasiego de camións tería sobre o medio ni sobre a poboación. Se di o proxecto que operando con gas natural todo o ano, menos 45 días/ano con gasóleo cúmprese o Real Decreto 1073/2002, con emisións de NO2 de 176,41µg/m3 sendo o límite 200 µg/m3.Temos que supoñer pois que superando os 45 dias/ano operando con gasóleo non se cumpriría o Real Decreto. Cremos estrictamente necesario que se concreten e se limiten as horas de operación da central con gasóleo antes de conceder la licencia de operación.

Respecto ás emisións gaseosas aínda sendo este apartado moi completo no proxeto de execución, non permite valorar as emisións, nin a procedencia ou non de incorporar tecnoloxías de control e eliminación das mesmas. A presentación dos valores en termos relativos (concentracións, taxas de emisión) ou comparativos (gas vs. carbón) deixan de lado que taxas de emisión baixas poden supoñer valores de emisión absolutos elevados.

Para xustificar a posta en marcha desta central deféndese que o uso de gas natural como combustible supón unha redución das taxas de emisión de CO2 por unidade de producción fronte a outros combustibles fósiles. Isto é así se non se ten en conta a taxa de fugas do gas natural durante o proceso de extracción e o transporte ata a central, pois unha molécula de metano ( CH4 compoñente casi exclusivo do gas natural) ten o mesmo impacto sobre o efecto invernadoiro que 24 moléculas de CO2. A taxa de fugas foi estimada nun 1% do gas transportado o cal merma significativamente as ventaxas do gas natural.

En calquera caso, sen contar coa aportación do metano, as emisións de CO2 anuais desta central chegarán a 3 millóns de toneladas, presentar esto como unha contribución á loita conta o efecto invernadoiro é algo que raia co esperpento. O protocolo de Quioto non está a conquerir a redución de emisións de CO2 en España en gran medida debido a instalacións de centrais térmicas como a proxetada, xa que a produción de electricidade é un dos máximos responsables do aumento de emisións. España é o pais de Europa que maior grado de incumprimento acumula con respecto ó fixado no protocolo de Quioto xa que entre 1990 e 2000 incrementou as emisións de CO2 máis dun 34% cando se lle concedera un aumento máximo do 15% ata o 2010.

A escala local e rexional, os óxidos de nitróxeno (NOx) serán o principal contaminante atmosférico que emita a Central. Os NOx e o SO2 son os principais causantes das choivas ácidas reaccionando co vapor de auga na superficie das partículas de po e formando gotas microscópicas de ácido que ó reagruparse forman a choiva. Asimesmo os NOx teñen gran poder contaminante debido á súa forte absorción de radiación ultravioleta. O re v sultado da conxunción NOx, Hidrocarburos e luz solar, constitúe o chamado “smog” fotoquímico causante de problemas respiratorios e danos nos ollos, amén de corrosión nos materiais.

Entre as instalacións da central inclúense tanques de almacenamento de productos químicos tóxicos e perigosos como hipoclorito sódico, fosfato sódico, hidracina, alcalinizantes(aminas), Hidróxeno, gasóleo…é necesario pola seguridade da poboación e do medio, que se precisen as capacidades e condicións de almacenamento de todos estes productos e especialmente, das balsas onde se almacenarán as augas de lavado químico das caldeiras e turbinas de gas, para a recollida por un xestor autorizado.

Esta central térmica non é necesaria dende o punto de vista enerxético, nin dende o ámbito autonómico nin nacional. Hai que ter en conta que a comunidade autónoma de Galicia é excedentaria de enerxía exportando o 40 % da produción.

Non se considerou a proximidade da central de ciclo combinado á térmica de 1.400Mw tamén de ENDESA, sen especificar se existen incompatibilidades legais ou técnicas que prohiban a instalación da nova central. A proximidade de dúas instalacións destas características significará un aumento do risco socio ambiental en caso dun accidente nalgunha das dúas centrais.

martes, agosto 14, 2007

Festa da Merda Festa Nacional !!!!

Sogama procesó 55 toneladas de basura procedentes de la limpieza del parque pontés de A Fraga

En las dos últimas semanas, Sogama procesó 55 toneladas de basura procedentes del parque de A Fraga, en As Pontes, y generadas por los asistentes a las fiestas patronales del 25 de julio. Ese es el dato facilitado anteayer por la noche por la concejala de Atención Cidadá, Montserrat García, tras regresar de una intensa jornada de trabajo en A Fraga.
E moito no que pode acabar unha festa

jueves, julio 19, 2007


Saramaganta rabilonga, máis fotos da visita ó Fontardión no album

viernes, julio 06, 2007

Fraga, Tojeiro e Orza poden acabar nos tribunais polo 'caso Reganosa'

A plataforma ferrolá emprenderá accións xudiciais xa que considera que hai indicios dunha suposta "trama de intereses"

O Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol anunciou que vai emprender accións xudiciais contra o ex presidente Manuel Fraga, o ex conselleiro de Economía, Xosé Antón Orza, e o empresario Roberto Tojeiro. A plataforma considera que hai indicios dunha “trama de intereses” detrás do emprazamento da planta de Reganosa en Mugardos.

Haber se os prenden a todos, non pode ser que tremendos desfalcos que fixeron coa nosa terra galega queden impunes.

miércoles, junio 27, 2007

Alegacións á mina de andalucita

Estando a exposición pública o “Estudio de impacto ambiental e o plan de restauración do proxecto da concesión de explotación Sonsoles IV promovido por Picobello Andalucita” o grupo ecoloxista Guerrilleiros das Fragas ven de presentar as seguintes alegacións:
- Como se pon de manifesto no proxecto esta mina ocupará unha extensión considerable nunha zona colindante co Parque Natural das Fagas do Eume durante a vida útil de dita explotación, máis de 54 anos. Tal intrusión no mellor bosque costeiro atlántico europeo non pode ser de ningunha maneira permitida por unha sociedade que se di desenvolvida. Pistas asfaltadas, balsas de decantación de lodos, escombreiras de 900.000 m3 , escavacións con técnicas de extracción de ripado en 5 ha, modificación do Rego de Cernada mediante unha balsa para suministro de auga...todo elo nun lugar de alto interes faunístico, perto de zonas de cría e campeo do Lobo e de uso do Buho Real entre outras especies protexidas.
- Segundo a Lei 9/ 2001, de agosto, de conservación da natureza di no artigo 12, “Os parques son áreas naturais, pouco transitadas polas actividades humanas, que, en razón da beleza dos seus sitios, da representatividade dos seus ecosistemas ou da singularidade da súa flora, fauna ou formacións xeomorfolóxicas, posúen uns valores ecolóxicos, educativos ou científicos dos que a súa conservación merece unha atención preferente.[..] Nos parques poderase limita-los aproveitamentos dos recursos naturais, prohibíndose en todo caso os incompatibles coas finalidades que xustificasen a súa creación”.Parece pois evidente que esta obra o xerar un forte impacto no Parque Natural das Fragas do Eume, a Consellería de Medio Ambiente como responsable da xestión dos espazos da Rede galega de espazos naturais protexidos, ten que denegar o permiso de explotación.
- Este proxecto que se somete a información pública ven a ser a corrección do presentado no ano 2003, do cal a Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental considerou ambientalmente inviable na resolución de setembro de 2006, en base as seguintes consideracións:

1- Afectaba en 40 Ha ó Parque Natural Fragas do Eume

2- Destruía hábitats importantes como.

. Uceiras húmicas atlánticas de zonas mornas de Erica ciliaris e Erica tetrálix (código 4020 e hábitat natural prioritario)

. Uceiras secas europeas (código 4030 e hábitat natural de interese comunitario )

Parece pois lóxico pensar que o novo proxecto debería ser tamén ambientalmente inviable ó xuízo da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, xa que este segue afectando ó Parque Natural e os hábitats naturais citados.

- Estupefactos puidemos ler na prensa a existencia dun presunto “pacto” entre a Consellería de Medio Ambiente e a empresa beneficiaria do proxecto, cabe esixir unha explicación por cada unha das partes sobre as condicións de dito “pacto” no caso de existir. Tal manobra política debería ser rechazada en todo momento ó saltarse tódolos procedementos legais do proceso de concesión.

- O plan de seguimento e vixiancia é moi escaso e pouco adecuado, por exemplo, non prevé situacións de emerxencia ante a rotura dunha balsa de decantación.

- No tocante as instalacións de tratamento e os reactivos a empregar atopamos unha insuficiente explicación, sendo un dos aspectos que maior impacto pode causar ante unha hipotética filtración, rotura de balsa ou verquido de reactivos, solo se citan algúns reactivos como o preparado ferrosicílico e suspensións pero sen indicar nin sequera os reactivos líquidos e floculantes que se pensa usar. E moi importante coñecer os ácidos decapantes que se van a usar na separación do mineral para coñece-lo seu posible impacto.Tampouco se reflexa como será alimentado o secador , dise que pode ser con gasoil ou propano, nin sequera se teñen en conta modelos de produción de enerxía respetuosos co medio, propoñendo enerxías alternativas.

- En canto os verquidos, en ningún momento se caracteriza de ningunha maneira os verquidos a balsa de estériles, definíndoos como elementos inertes sen ningún perigo cando parte do mineral a extraer procede de asociacións químicas con metais pesados como arsénico, de gran poder contaminante. Por tanto o proxecto elude caracterizar químicamente os lodos a verter na balsa de estériles dada a perigosidade da súa composición e non ofrece alternativas de tratamento, nin métodos de neutralización deses compostos. Dada a composición claramente tóxica e perigosa destes residuos os que o estudo quere chamar inertes, deberían ser tratados por tanto como residuos tóxicos e perigosos. Por outra banda para o deseño da balsa non ofrece datos clarificadores de si dalgún modo se pode chegar a saturación da mesma e producirse un episodio de contaminación moi grave. Non se di con que frecuencia, nin como será a limpeza das balsas.

- E polo menos neglixente a inexistencia dun estudio hidrolóxico adecuado as características da explotación proxectada, a existencia de estruturas susceptibles de producir contaminación freática e fluvial e as dimensións e localización da obra nun Parque Natural fan ó noso xuizo imprescindible tal estudio.

- Unha mostra máis do pouco rigoroso deste estudio é a ausencia de Bibliografía e estudios rexionais e locais, así como o feito de que en ningún momento se fai referencia os catálogos rexionais de especies ameazadas nin a lexislación autonómica.

- Queremos calificar de insultante que a única medida que se toma no proxecto por factores ambientais, é o compromiso de manter unha masa de pino para o seu uso como efecto pantalla, para producir un impacto visual nulo dise.

- O proxecto xustifica a explotación como de utilidade pública e social polo artigo 2 da ley de minas, parece máis que superado este tema coa cantidade de lexislación autonómica que protexe o Parque Natural dende a súa declaración por decreto 218/1997 do 30 de xullo,a incidencia supramunicipal do proxecto tamén a poñemos en dubida co artigo 4 do decreto 80 /2000 que dispón : “...hai que ter en conta entre outros criterios os efectos positivos que produza no medio ambiente, paisaxe rural e no patrimonio cultural...” Non vemos por ningún lado estes efectos positivos.
- Si vemos como algo positivo os postos de traballo xerados pola empresa, pero se o Parque Natural tivera unha xestión apropiada, creación dun equipo de educación ambiental específico, aumento do servizo de vixiancia, necesitaría un número superior de empregados os ofrecidos pola mina.

Cremos máis que suficientes estes argumentos para solicitar a retirada do “Estudio de impacto ambiental e o plan de restauración do proxecto da concesión de explotación Sonsoles IV 1ª fracción número 6156.1, da provincia da Coruña e promovido por Picobello Andalucita”. Ou que a perceptiva Declaración de Impacto Ambiental sexa NEGATIVA, e que en consecuencia non se permita a construción do proxecto.


miércoles, junio 13, 2007Incrible o que se ve polo mundo adiante noso....unha foto de Fins Eirexas

martes, junio 12, 2007

Fragas do Eume


Hai estamos xunto coas culcitas

lunes, mayo 21, 2007

Fragas do Eume 5.2007


Woodwardia radicans

Culcita macrocarpa

Fotos da visita desta ponte ás Fragas do Eume, hai máis no album de fotos. Sería unha pena que a mina de Andalucita estragara este espacio excepcional, Guerrilleiros das Fragas fará todo o posible para parar este novo intento de colar o proxecto facendo unhas modificacións mínimas nel.

viernes, mayo 11, 2007

La Xunta defiende que la central de As Pontes cambie algún ciclo de carbón por gas combinado
El conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, abogó hoy por que la central de Endesa en As Pontes (A Coruña) reduzcan algún ciclo de carbón y lo sustituya por una planta de gas combinado para, de este modo, reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera. Así lo propuso a preguntas de los periodistas sobre el informe "Las 30 centrales más sucias" de la organización ecologistas WWF/Adena, que revela que la central de As Pontes (A Coruña), perteneciente a Endesa, es la novena central eléctrica más contaminante de Europa. En el informe de la organización ecologista se clasifican las 30 centrales eléctricas que emiten más CO2, principal gas causante del cambio climático. "Nuestro objetivo evidentemente es que las empresas cada vez contaminen menos", esgrimió el conselleiro de Innovación e Industria, quien admitió que su departamento así se lo ha solicitado, concretamente, Endesa que, según apuntó, pretende la variación con carbón de importación, "lo que ya va a reducir las emisiones". En todo caso, insistió en que se debe "seguir apostando" por las energías renovables. "Ese es el cambio", aseveró. Por ello, en el caso concreto de la planta de As Pontes, abogó con un "por qué no" que esta reducción de emisiones se busque a través de un planta de gas combinado, en sustitución de "algún ciclo de carbón". "Este es el camino a seguir", incidió Blanco, quien defendió que la producción de energía en Galicia "es posible" pero "siempre respetando el medio ambiente. "Y esto es lo que está transmitiendo la consellería a todas las empresas que trabajan en Galicia en este sentido", concluyó. Fuente: elprogreso.e
Haber si e verdade.....
As Pontes, la novena central eléctrica más contaminante de Europa
WWF/Adena presenta su informe “Las 30 centrales más sucias”, donde se clasifican las 30 centrales eléctricas que emiten más CO2, principal gas causante del cambio climático. Dentro de esta lista figura una española en noveno lugar, la central de As Pontes (A Coruña), perteneciente a Endesa. Para realizar la clasificación, WWF/Adena ha utilizado los datos de 2006 del Registro Europeo de Emisiones y Fuentes Contaminantes (EPER) y ha analizado las emisiones absolutas de CO2 de las centrales eléctricas de los países de la UE (en millones de toneladas de CO2 al año). Posteriormente ha clasificado las 30 centrales que más emiten de acuerdo con su nivel de eficiencia (en gramos de CO2 por kilovatio-hora). Según el estudio “Las 30 centrales más sucias”, la gran mayoría de ellas están ubicadas en Alemania y Reino Unido (10 centrales cada una), seguidas por Polonia (4 centrales) y Grecia, con las dos centrales más contaminantes de Europa. Italia, la República Checa, Portugal y España figuran también en la lista con una central cada una. Asimismo, el informe muestra que pertenecen principalmente a cuatro compañías: RWE (Alemania), Vattenfall (Suecia), E.ON (Alemania) y EDF (Francia). La organización recuerda que las emisiones de CO2 son la causa principal del cambio climático y de los devastadores impactos del clima sobre la población y la naturaleza. Cabe destacar que en 2006 estas treinta centrales eléctricas fueron responsables de 393 millones de Tm de CO2. “El sector eléctrico es responsable de un cuarto de las emisiones de España debido, en gran parte, a las centrales eléctricas de carbón, las que más CO2 emiten por kwh producido. Para combatir el cambio climático es preciso reemplazarlas por alternativas más limpias, como son las renovables”, comenta Mar Asunción, Responsable del Programa de Cambio Climático de WWF/Adena . Con el objetivo de cumplir el compromiso de la Unión Europea de disminuir las emisiones en un 30% para 2020, resulta imprescindible que el sector eléctrico cambie las sucias centrales eléctricas de carbón por otras más limpias. “No se puede admitir un sector eléctrico donde los más sucios sean los que se hagan más ricos”, añade Asunción. Y concluye: “la Unión Europea y los países miembros deben asegurar que sólo aquellos que invierten en una producción limpia obtengan beneficios económicos”. Fuente: diariodigitalagrario.net

lunes, mayo 07, 2007

Deteñen un gaseiro na ria de Ferrol
Os colectivos que apoian o Comité de Emerxencia da Ría de Ferrol animan a unirse á concentración convocada para as 19h deste venres no peirao ferrolán. As lanchas volverán saír a frear o paso do gaseiro

O obxectivo inmediato é impedir que acceda á ría o gaseiro Galicia Spirit, cargado con milleiros de metros cúbicos de gas licuado. Insisten desde o Comité en que o barco non ten os permisos necesarios e acusan a Reganosa de teimar coa "ilegalidade". Ao respecto da autorización para o acceso do buque, desde a Consellaría de Industria remiten á Autoridade Portuaria de Ferrol, segundo a cal o buque si tería os permisos para o acceso á planta de gas. A Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol volverá sacar as lanchas á ría contra a noitiña, para impedir que o buque volva tentar o acceso aproveitando a pleamar.
Notica do vieiros

Hai que parar a tremenda irregularidade, pese a quen pese (ENDESA e Tojeiro),que é a regasificadora de Mugardos. Moi boa iniciativa

viernes, abril 27, 2007

O Goberno rexeita a creación de parques eólicos mariños

O Goberno rexeita a creación de parques eólicos mariños
O director xeral de Industria sinalou que cumprirá "co mandato do Parlamento", que xa en 2005 aprobara opoñerse á instalación de xeradores no litoral
O director xeral de Industria, Anxo Calvo, asegurou este xoves que en Galiza "non se ve oportuno" o desenvolvemento de parques eólicos no mar, en referencia á idea do Ministerio de Industria español de crear un mapa de áreas mariñas, no que se puidesen incluír xeradores eólicos.
Actualmente, o Ministerio de Industria prepara un Real Decreto, que se podería aprobar antes do verán, para desbloquear a creación de parques eólicos no mar, e así poder determinar as áreas máis idóneas para a súa implantación. No caso de que Galiza fose unha das zonas escollidas, Calvo afirmou que "o Estado tería que negociar, falar e dirixirse á Xunta para pactalo".
Menos mal que cambiamos o goberno a tempo, inda temos moito que conservar e protexer da nosa Galiza...

martes, abril 24, 2007

Xixon 2007Juapas.....


Fotaza

jueves, abril 19, 2007

O alcalde de Portomarín defende que a rúa principal da vila se chame 'General Franco'
O alcalde de Portomarín (Lugo), Eloi Rodríguez, doo PP, defendeu este xoves que a rúa principal desta localidade se siga chamando General Franco e propugna que, en todo caso, se organice un "referendo" sobre o cambio de denominación.

Rodríguez, que leva 30 anos como rexedor e 37 na Corporación municipal, xustifica esta consulta pola "cantidade de xente afectada" e os gastos extras cos que deberían correr os veciños da devandita rúa, en todo o proceso administrativo.


O que se pode atopar lendo vieiros.... a estas alturas da película que inda pasen estas cousas reflexa que non cambiamos nada nin aprendemos dos erros.

Oso polar amenazado de morte ! ! !
Knut, el osezno polar de Berlín, recibe amenazas de muerte

BERLIN (Reuters) - Knut, el famoso osezno polar de Alemania, ha recibido una amenaza de muerte anónima, causando el jueves la alarma en el Zoo de Berlín que se ha visto obligado a reforzar las medidas de seguridad.

"El zoo se puso en contacto con nosotros por una carta (amenazante) que habían recibido", dijo un portavoz policial, añadiendo que se estaba investigando el caso pero que no parecía algo serio.

El diario de gran tirada Bild dijo que el zoo había recibido un fax carta de un presunto enemigo del animal con las palabras: "¡Knut está muerto!" El jueves a mediodía".

Flipante, onde imos chegar......

miércoles, abril 18, 2007

Portugal mola !!!


Citania perto de Guimaraes (rite ti de vilalonga)

Castelo guimaraes

Castelo Cuimaraes

Guimaraes

Porto

PortoPorto

Viana do Castelo

Viana do Castelo

martes, abril 17, 2007


Especie en perigo extinción, co que nos tamén

A desaparición das abellas poderíase deber á telefonía móbil
As ondas de radio poderían interferir nos sistemas de orientación dos insectos para iren de volta ás colmeas.

Un estudo da Universidade de Landau suxire que a misteriosa desaparición das abellas que está a afectar aos Estados Unidos e a Europa pódese deber á radiación da telefonía móbil. Segundo esa teoría, as ondas de radio interfiren nos sistemas de navegación dos insectos, o que fai que non poidan regresar ás súas colmeas.

O traballo descubriu que as abellas refusan volver á colonia cando se colocan teléfonos móbiles nas súas proximidades, o que podería dar unha pista sobre a posíbel causa do fenómeno.

A denominada desorde de colapso da colonia acontece cando os habitantes dunha colmea desaparecen de súpeto, ficando só raíñas, ovos e obreiras inmaduras. As abellas perdidas nunca se chegan a atopar, pero crese que morren lonxe dos seus fogares. O fenómeno comezou o pasado outono nos Estados Unidos e foise estendendo a Europa. O noso país tamén se está a ver afectado.


Lendo en vieiros..... increible somos como di delibes "A especie suicida"

lunes, abril 16, 2007

Portopaisano en Viana do Castelo

Diente leon 2


Diente de león, fotaza...

jueves, abril 12, 2007Citania (castro) Guimaraes