lunes, enero 12, 2009

Medio Ambiente vetará os parques eólicos adxudicados en Red Natura e a súa ampliación

Por fin serve pa algo a Consellería de Medio Ambiente !!!unha lástima que sexa por liortas políticas e non pola defensa do territorio. Lendo na Voz...

Admite que se fagan repotenciaciones, aínda que preferiría que non houbese xeradores nesas áreas

Manuel Vázquez advirte de que revisará os proxectos caso a caso, pero ve contraditorio aumentar os hábitats protexidos e pór muíños

A Consellería de Medio Ambiente non autorizará os parques eólicos que acaban de ser adxudicados por Industria en espazos naturais protexidos. O responsable do departamento, o socialista Manuel Vázquez, colleu onte a testemuña de Touriño (que o sábado o emprazou a revisar os proxectos un a un) e explicou que a estratexia da consellería que dirixe, «antes e agora», é que «nin en Red Natura nin nas zonas que temos propostas, e nas que estamos traballando, autorícense novos desenvolvementos eólicos».
O concurso eólico que acaba de fallar Innovación e Industria admitiu a trámite 28 parques proxectados en paraxes naturais, que suman 985 megawatts (un 43% do total autorizado). Deles, once sitúanse sobre espazos protexidos polo mapa de Red Natura vixente (seis repotenciaciones de instalacións xa existentes e outros cinco parques novos), e o resto afectan a localizacións incluídas no mapa de ampliación elaborado por Medio Ambiente. Vázquez insistiu onte en que ao seu departamento «aínda non chegaron as localizacións confirmadas con todos os datos», e advertiu que, «no momento en que cheguen», iranse analizando «caso a caso». «Pero a filosofía xeral é que nin en Red Natura nin na ampliación deberiamos permitir nova eólica, porque se non estariamos facendo unha política contraditoria». Esa filosofía xeral será a que defina «o estudo dos proxectos cando haxa que efectuar a tramitación ambiental», explicou. O conselleiro socialista fai unha excepción coas repotenciaciones (práctica segundo a cal o promotor retira muíños obsoletos e instala menos, pero máis potentes, a cambio dun incremento no número de megawatts): «Os que están en Red Natura probablemente nunca se deberon pór aí no seu día -explica-, pero todo o que sexa repotenciar soa ben, porque é un xeito de minorar impactos e á vez aumentar potencias». Respecto dos parques proxectados nas zonas de ampliación, Manuel Vázquez non cre que haxa problemas de inseguridade xurídica se, no seu día, decídese non conceder a declaración de impacto ambiental a firmas que agora, co mapa aínda sen aprobar oficialmente, recibiron as admisións a trámite: «A ampliación da Red Natura non é da última semana nin as zonas son as que se me ocorren a min. é unha traballo de tres ou catro anos, froito do labor dos científicos que determinan que aí hai algo que protexer, e todo o mundo que está nas políticas ambientais viu o documento nestes anos», asegura Manuel Vázquez. Se temos a previsión de protexer novos hábitats, de acordo co que nos esixe a Unión Europea, sería difícil de explicar que se autoricen parques eólicos nesas zonas», conclúe.

No hay comentarios: